Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

prof. PaedDr. Zdeněk Přikryl

emeritní profesor sochařství, medailér, publicista, básník

* 4. 7. 1928, Chomoutov
† 2. 4. 2020, Hranice, okr. Přerov

Narozen v Chomoutově u Olomouce v rodině kovodělníka a drobného zemědělce. Po absolutoriu na olomoucké reálce vystudoval výtvarnou výchovu na Univerzitě Palackého, kde získal doktorát pedagogiky a dějin umění v roce 1952. Pod vlivem profesora Vladimíra Navrátila se zaměřil na sochařskou tvorbu, které se intenzivně věnuje po celý život. Od konce 60. let svůj zájem rozšířil o medailérství a v tomto oboru se prosadil na celostátní i mezinárodní úrovni, především díky svým četným souhrnným výstavám a pravidelným participacím na světových medailérských výstavách pořádaných organizací UNESCO. Od roku 1964 vystavoval v Paříží a od roku 1969 pravidelně obesílá bienále FIDEM.

Zdeněk Přikryl vynikl i jako výtvarný pedagog – praktik i teoretik. Během svého více než třicetiletého pedagogického působení vychoval několik generací učitelů, publikoval řadu učebních textů i odborných studií v našem i zahraničním tisku, včetně velmi úspěšné knihy „Jak pracuje sochař“ (SPN 1971). V poslední době připravil pro Olomouc výstavu „Barokní inspirace“ a doprovodil ji pozoruhodnou bibliofilií se stejným názvem.

Přikryl píše i publikuje také osobitou poezii, vnitřně související s jeho výtvarnou aktivitou, a jeho literární večery spolu s hercem Františkem Řehákem si získaly velkou přízeň posluchačů. Neméně populárními se staly i jeho četné pořady o hanáčtině, oživující a propagující tento dialekt našeho kraje s erudicí, vnitřním zaujetím a láskou. Celý dosavadní život prof. PaedDr. Zdeňka Přikryla, jeho umělecká tvorba a pedagogická aktivita jsou nerozlučně spjaty s naším městem, jeho univerzitou i celým hanáckým regionem.Další ocenění za rok 2002

PhDr. Vojtěch Gaja

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy, in memoriam

Mgr. Bohumír Kolář

Cena města Olomouce v oblasti kultura

Pavel Roman

Cena města Olomouce v oblasti sport, in memoriam

Eva Romanová - Graham

Cena města Olomouce v oblasti sport

prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

doc. PhDr. Lucy Topoľská, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti literatura

Katalog 2002 (PDF, 496,28 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech