Cena za rozvoj partnerství

Hermann Faul

starosta německého města Nördlingen, okresní rada okresu Donau-Ries, politik

* Nördlingen

Město Nördlingen, jehož je Hermann Faul v současnosti starostou, je zároveň i místem, kde se 20. 10. 1949 narodil a kde prožil celý život. Kromě politické kariéry, které se věnuje v posledních letech, se angažoval v mnoha oblastech. Téměř čtyři desetiletí pracoval ve vedoucích funkcích policejních služeb v Bavorsku, až do svého zvolení starostou byl hlavním policejním inspektorem. Od mládí také působil v sociálních službách a správních radách komunálních podniků. Také se aktivně věnuje dobrovolnické činnosti ve sportovních a společenských organizacích.

V roce 1990 byl Hermann Faul zvolen do městské rady v Nördlingenu, kde působil jako mluvčí a člen mnoha výborů. Starostou města byl přímou volbou poprvé zvolen v roce 2006 a po uplynutí šestiletého funkčního období v roce 2012 zvítězil znovu. Současně je také okresním radou okresu Donau- Ries. Jako starosta rovněž předsedá správní radě nördlingenské spořitelny a je zástupcem předsedy správní rady v komunálních podnicích klinik a domovů pro seniory okresu Donau-Ries.

Nördlingen je historické město ve vládním obvodu Švábsko německé spolkové země Bavorsko. Je s 20 000 obyvateli největším městem v bavorském zemském okrese Donau-Ries. S Olomoucí město udržuje kontakty od 90. let minulého století. Po druhé světové válce, kdy v důsledku politického vývoje museli němečtí obyvatelé opustit Olomouc a okolí, našla většina z nich nový domov právě v Bavorsku. Spojení, které s městem v duchu podpory společné minulosti a usmíření navázal už první porevoluční olomoucký primátor Milan Hořínek, vedlo brzy zásluhou Hermanna Faula k uzavření oficiálního partnerství.

V roce 2008 byla mezi Nördlingenem a Olomoucí podepsána partnerská smlouva. Od té doby starosta Faul několikrát Olomouc navštívil. Na základě jeho podpory se uskutečnilo mnoho výstav výtvarného umění v galeriích obou měst, realizovala se hudební vystoupení, probíhaly návštěvy církevních představitelů a dalších zástupců městských organizací. Kontakty udržuje Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Obchodní akademie s Církevním Gymnáziem Německého Řádu pravidelně pořádají výměnné pobyty se studenty partnerských škol v Nördlingenu. Hermann Faul mimo jiné zpřístupnil olomouckým historikům archivy města a zasloužil se o rekonstrukci pomníku na hřbitově v olomoucké městské části Nová Ulice.

Během dvou volebních období, kdy zastával funkci starosty, se Hermann Faul významně zasloužil o utužení vztahů mezi svým rodným městem a Olomoucí, k níž měl vždy vřelý vztah.Další ocenění za rok 2018

Ludmila Gottwaldová, DiS.

Cena za společenský přínos městu

Mgr. Radomír Surma, akad. mal. rest.

za restaurování a obnovu sálu Komenium

Katalog 2018 (PDF, 2,50 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech