Věda a výzkum

prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.

profesor Dětské kliniky LF UP v Olomouci, klinický imunolog a pneumolog, odborný spisovatel

* 17. 4. 1956, Prostějov

Narodil se 17. 4. 1956 v Prostějově, v současnosti žije a pracuje v Olomouci. Studoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého, kde v roce 1981 promoval. Dosáhl odbornosti v oblastech pediatrie, lékařská imunologie, tuberkulóza a respirační nemoci. Na Lékařské fakultě Univerzity Palackého působí dodnes a předává své vědomosti i zkušenosti mladým medikům ve všech oblastech, v nichž se stal odborníkem. I na svém vlastním vzdělání a rozvoji František Kopřiva celoživotně aktivně pracuje, v březnu roku 2009 byl jmenován profesorem pro obor pediatrie.

Profesor Kopřiva se dlouhodobě věnuje péči o chronicky i akutně nemocné děti na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci. Soustředí se především na diagnostiku a léčbu dětí s alergickými chorobami, s poruchami imunitního systému a chorobami dýchacího ústrojí. Je jedním ze zakladatelů oboru dětská pneumologie v České republice, v minulosti absolvoval kurz u zakladatele světové dětské pneumologie profesora Roberta A. Wooda v Davosu. Je také předsedou dozorčí rady České iniciativy pro astma.

Výsledky své odborné činnosti, studií a projektů publikoval v celé řadě lékařských periodik a stal se autorem či spoluautorem přes 200 publikací. O uznání jeho práce vědeckou komunitou svědčí mimo jiné ocenění, která za svá díla obdržel. V roce 2003 to byla Cena doktora Lišky za nejlepší vědeckou práci v oboru alergologie a klinická imunologie, o rok později Cena profesora Zavázala České společnosti alergologie a klinické imunologie a Cena děkana Lékařské fakulty za monografii. Profesor Kopřiva proslovil přes 300 odborných přednášek v republice i v zahraničí a aktivně se podílí na osvětových akcích pro širokou veřejnost. Už 30 let spolupořádá letní tábory pro děti s astmatem a cystickou fibrózou.

Dvacáté výročí si letos připomíná dětská pneumologie – pracoviště, které je v České republice vedle pražského Motola dalším specializovaným pracovištěm zaměřujícím se na děti se závažnými onemocněními plic a dýchacích cest. Oddělení vzniklo na konci 90. let a pod vedením profesora Kopřivy stále prochází inovacemi. V roce 2018 se oddělení stalo opět o něco modernějším, když získalo nové vybavení, které pomáhá malým pacientům trpícím cystickou fibrózou a jinými chronickými onemocněními plic.

Panu profesoru patří velká zásluha na současném rozvoji pediatrie v Olomouci, především v oblasti dětské pneumologie. Je jedním z osobností, které se zasadily o současnou evropskou úroveň a podobu Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.Další ocenění za rok 2018

Hermann Faul

Cena za rozvoj partnerství

Ludmila Gottwaldová, DiS.

Cena za společenský přínos městu

Mgr. Radomír Surma, akad. mal. rest.

za restaurování a obnovu sálu Komenium

Katalog 2018 (PDF, 2,50 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech