za restaurování a obnovu sálu Komenium

Mgr. Radomír Surma, akad. mal. rest.

akademický malíř a přední olomoucký restaurátor

Při studiích na Střední uměleckoprůmyslové škole si Radomír Surma vypěstoval lásku k umění. Přitom ale nejprve neměl ambice stát se volným výtvarníkem, více ho přitahovalo umění staré. Rozhodl se tedy pro studium restaurování, nejprve na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, pak přestoupil na Akademii výtvarných umění do Prahy a také absolvoval Restaurátorskou školu u profesora Karla Strettiho. Po ukončení studií se vrátil do Olomouce a nastoupil do Muzea umění v Olomouci, s nímž spolupracuje dodnes. Věnuje se restaurování závěsných obrazů, nástěnných maleb i polychromovaných sochařských děl. Nejen v Olomouci restauroval cenná interiérová umělecká díla, např. Ukřižovaný z Dolan, Stařechovická Madona, sv. Kateřina z Jihlavy, Madona s Rouškou od Sebastiana del Piombo, ale také nástěnné malby, jmenovitě bývalou Kapitulní kapli na Klášterním Hradisku a nástěnné malby na fasádách olomouckých domů v Ostružnické a Univerzitní ulici.

V roce 2016 se Františku Vlčkovi, řediteli olomoucké Základní školy Komenium, podařilo prosadit restaurování freskového sálu z 19. století, který je součástí školní budovy. Město se rozhodlo unikátní památku zachránit, i když se jednalo o náročný úkol. Záchrany sálu se ujal tým restaurátorů pod vedením a koncepcí Radomíra Surmy.

Hlavním autorem freskové výzdoby, která pochází z roku 1892, je malíř Josef Hilbert. Komplexní malba sálu pokrývá přibližně 740 m2 a je na ní obrovské množství figurálních, dekorativních, ornamentálních a iluzivních výjevů. Najdeme na ní mnoho alegorických či edukačních scén a přes 250 postav – nejrůznějších mytologických i reálných historických osob, které jsou často vyobrazeny jako učitelé vyučující přihlížející děti, a tak má sál v souladu se svým umístěním ve vzdělávací instituci edukační charakter. Náboženské motivy na něm zcela absentují, čímž je sál opravdovým unikátem, žádná podobná výmalba v Česku neexistuje.

Prostor od 50. let minulého století sloužil škole jako tělocvična, což jen přispělo k jeho chátrání a k poškození maleb. V 70. letech navíc došlo k požáru v mezistropním prostoru nad sálem, čímž se poničil jeho strop. Během dvou a půl roku restaurátorský tým pod vedením Radomíra Surmy restauroval strop, stěny i podlahu. Na podzim roku 2018 se podařilo nejzásadnější práce podle plánu po dvou a půl letech dokončit a sál byl slavnostně otevřen s požehnáním olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Sál bude nyní sloužit pro společenské akce školy i města, k výstavám či koncertům a otevře se široké veřejnosti.

Díky mimořádně náročné a citlivé práci týmu pod taktovkou Radomíra Surmy byl cenný freskový sál uveden do stavu, který důstojně navazuje na původní význam a podobu prostoru.Další ocenění za rok 2018

Hermann Faul

Cena za rozvoj partnerství

Ludmila Gottwaldová, DiS.

Cena za společenský přínos městu

Katalog 2018 (PDF, 2,50 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech