Cena v oblasti věda a výzkum

prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.

lékař, vědec a pedagog

* 23. 8. 1941, Olomouc
† 17. 11. 2017, Olomouc

Profesor Bouček se narodil 23. srpna 1941 v Olomouci. V dětství se s rodiči odstěhoval do Zlína, kde získal středoškolské vzdělání. Po maturitě v roce 1958 vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně, kde byl roku 1964 promován.

Po  vojenské službě a  krátkých zaměstnáních v Psychiatrické léčebně v Kroměříži a Psychiatrické léčebně v Brně-Černovicích nastoupil v roce 1966 jako sekundární lékař na  Psychiatrickou kliniku Fakultní nemocnice v  Brně. Po  atestaci I. stupně v roce 1968 a II. stupně v roce 1971 se stal vedoucím lékařem Denní kliniky při psychiatrické klinice. Do  jeho rozvíjející se kariéry zasáhla normalizace a poté odchází do Znojma. Zde se stává primářem psychiatrického oddělení. Působil zde do roku 1994.

Po  listopadu 1989 dojíždí na  Psychiatrickou kliniku v Brně, kde vedl oddělení lékařské psychologie. V  roce 1992 se habilitoval, stal se docentem pro obor psychiatrie. V roce 1994 nastoupil do funkce přednosty Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1998 dosahuje titulu profesora a působí zde do roku 2006.

Výsledky odborných studií a  projektů publikoval v 71 odborných pracích, z nichž pět bylo zveřejněno v zahraničí. Ve své publikační činnosti se zaměřil na  několik základních okruhů: první psychiatrická pomoc telefonem, problematika léčby na  denním sanatoriu, terapie alkoholického abstinenčního syndromu, suicidalita, integrace biologické a psychoterapeutické péče v  psychiatrii, účinnost psychofarmak a psychologie sportu.

O  uznání profesora Boučka vědeckou komunitou svědčí jeho členství v  redakčních radách či zvolení do výborů odborných společností, především Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Společnosti neuropsychofarmakologické. Je členem Evropské asociace psychiatrů. Je předsedou Oborové rady postgraduálního studia na LF UP, sám některé doktorandy školí. Je členem examinační komise ILF v Praze a v Brně a Čestné rady lékařské komory. Stál u  zrodu lékařského časopisu Psychiatrie pro praxi, jehož je po řadu let šéfredaktorem, a pořádání konferencí ambulantních psychiatrů v Olomouci (od r. 2004) ve spolupráci s nakladatelstvím Solen.

Významná je u pana profesora taktéž jeho činnost pedagogická. Přednáší medikům psychiatrii a  lékařskou psychologii a dále lékařům na odborných seminářích, konferencích či sjezdech. Organizoval mezinárodní symposia psychiatrů ÖST (ÖsterreichSlowakei-Tschechische Republik). Píše i  učební texty a učebnice, napsal monografi i Psychofarmaka v medicíně (2005).

Celoživotní zásluhou profesora Boučka je průkopnické úsilí v  zavádění nových forem psychiatrické péče, zejména extramulární péče (Denní stacionář. Klub psych. pacientů, Psychosociální centrum). Založil i  občanské sdružení „Duševní zdraví“ podporující jak činnosti pacientů, tak i další vzdělávání psychiatrů a psychologů psych. kliniky v Olomouci a hanáckém regionu.

Další důležitou oblastí zájmu je u  pana profesora sport. V roce 1982 promoval v Bratislavě na FTVŠ a stal se z něj trenér tenisu I. třídy. 13 let byl členem trenérsko-metodické komise ÚV ČSTV, 13 let členem realizačního týmu jako lékař a psychoterapeut reprezentantů ČSSR – juniorů týmu Galeova poháru.Další ocenění za rok 2016

Mgr. Milan Frydecký

Cena v oblasti sport

Ing. arch. Antonín Škamrada

Cena v oblasti jiné

Ing. arch. Zdeněk Štefka, CSc.

Cena v oblasti kultura

Arcibiskupství olomoucké

Cena za počin roku 2016

Miroslava Plchová

Cena za počin roku 2016

Katalog 2016 (PDF, 4,27 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech