Cena v oblasti kultura

Ing. arch. Zdeněk Štefka, CSc.

architekt a výtvarník

* 3. 10. 1942, Olomouc

Zdeněk Štefka se narodil 3. října 1942 v Olomouci. Absolvoval Fakultu architektury VUT v Brně. S výstavnickou praxí se seznámil již v rámci studentských stáží na brněnských veletrzích. Hned po absolutoriu brněnské fakulty vyhrál konkurz na místo architekta v nově vzniklé organizaci Olomoucké výstavní sady, pozdější Flory. V letech 1967–1980 byl hlavním architektem mezinárodních květinových výstav Flora Olomouc a současně vedoucím projekce výstavní činnosti a zahradnického designu. Výrazně se zasloužil o prestiž těchto výstav. I díky němu má expozice Flora Olomouc vysoký kredit mezi odbornou veřejností domácí i zahraniční.

Za realizované výstavy se panu Štefkovi dostalo řady ocenění nejenom na domácí půdě. V roce 1972 získal ve svých třiceti letech první významnou mezinárodní cenu: Z rukou nizozemské královny Juliany převzal zlatou medaili za expozici Symfonie skla a květin z Československa na výstavě Floriade 72 Amsterdam. Tehdy poprvé použil sklo a sklářské formy jako dominantní výtvarný akcent květinového aranžmá. Toto spojení pak mnohokrát okouzlilo návštěvníky Flory Olomouc.

V sedmdesátých letech se podílel zásadním způsobem na rozšíření areálu olomouckého výstaviště a na kultivaci zeleně olomouckých Bezručových sadů. V oboru výstavnictví byl v té době výraznou autorskou osobností mnoha mezinárodních výstav a veletrhů v Evropě, Asii i Americe. V letech 1974–1979 si udělal aspiranturu na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

V osmdesátých letech zasedal v komisi pro interiér a výstavnictví v rámci Svazu českých architektů. V letech 1982–1988 externě vyučoval na Katedře architektury AVU v Praze.

V letech 2001–2003 působil jako prezident Unie výtvarných umělců Olomoucka. Od roku 2003 do roku 2012 byl ředitelem Výstaviště Flora Olomouc. V roce 2011 obdržel titul Osobnost českého veletržního průmyslu, udělovaný společenstvím organizátorů výstavních akcí České republiky SOVA ČR, za dlouholetou tvůrčí architektonickou a výtvarnou činnost v oblasti výstavnictví a za koncepčně organizační práci na realizaci zahradnických výstav.Další ocenění za rok 2016

prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.

Cena v oblasti věda a výzkum

Mgr. Milan Frydecký

Cena v oblasti sport

Ing. arch. Antonín Škamrada

Cena v oblasti jiné

Arcibiskupství olomoucké

Cena za počin roku 2016

Miroslava Plchová

Cena za počin roku 2016

Katalog 2016 (PDF, 4,27 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech