Cena za počin roku 2016

Miroslava Plchová

za záchranu života

Všímavost a schopnost pomoci. To byly hlavní dvě vlastnosti Miroslavy Plchové, které zachránily zraněnému závodníkovi život. Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2016 se konal extrémní závod Bobr Cup v Litovli. Uskutečnil se 1. října. Nebýt této účastnice, mohl však loni skončit tragicky. Jeden ze závodníků se totiž vážně zranil. Naštěstí kolem něj zrovna jela paní Plchová, která mu poskytla okamžitou první pomoc.

Když jela paní Plchová na kole v úseku, kde se sjíždělo do vody, všimla si, že závodník před ní nevycvakl nohu z pedálu. Převrátil se a spadl do vody. Při pádu se udeřil do hlavy a zůstal ležet v bezvědomí pod hladinou. V této chvíli šlo o vteřiny. Pořadatelé ale byli daleko. Paní Plchová se proto dlouho nerozmýšlela a bez toho, aniž by se zabývala svým umístěním v závodu, muži pomohla. Seskočila z kola, vrhla se do vody a muže vytáhla. Přitom její tříčlenná štafeta měla slušně našlápnuto a bojovala o druhé místo.

V ten okamžik však byla na prvním místě záchrana člověka. Svůj čin si paní Plchová vysvětluje tak, že to byla pro ni samozřejmost, věří, že kdokoliv by se ocitl na jejím místě, tak by se zachoval úplně stejně. Nakonec však tým zabojoval a skončil v závodě na třetím místě.

Paní Plchová pracuje na Univerzitě Palackého jako asistentka pana kvestora na Rektorátu. Zároveň studuje na Fakultě tělesné kultury UP, kde si v rámci studia také udělala kurz zdravotníka. Díky tomu věděla, jak správně postupovat.Další ocenění za rok 2016

prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.

Cena v oblasti věda a výzkum

Mgr. Milan Frydecký

Cena v oblasti sport

Ing. arch. Antonín Škamrada

Cena v oblasti jiné

Ing. arch. Zdeněk Štefka, CSc.

Cena v oblasti kultura

Arcibiskupství olomoucké

Cena za počin roku 2016

Katalog 2016 (PDF, 4,27 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech