Cena v oblasti sport

Mgr. Milan Frydecký

náčelník a starosta Sokola, podílel se na obnově Sokola, pedagog

* 10. 4. 1930, Olomouc

Milan Frydecký se narodil 10. dubna 1930 v Olomouci. Do Sokola se dostal jako tříletý chlapec. Věnoval se sokolské všestrannosti, atletice, gymnastice a brannému závodu. Již od mládí se organizačně zapojil do  tohoto tělovýchovného hnutí. Koncem padesátých let se stal náčelníkem Tělovýchovné jednoty Sokol na  Nových Sadech. I po zrušení Sokola se dál aktivně podílel na veškerých tělocvičných akcích. Neodmyslitelně spjatý je s touto osobností nácvik na první celostátní spartakiádu v  roce 1955. Se stejným nadšením se podílel na  nacvičování všech spartakiád až do roku 1985, čímž měla Olomouc vždy zastoupení na Strahově.

Samozřejmostí však byla pro pana Frydeckého taktéž každodenní sportovní činnost. Po listopadu 1989 se aktivně podílel na obnovení T. J. Sokol. Na  Nových Sadech se stal opět náčelníkem, později starostou. V  letech 1991–2001 zastával funkci náčelníka, poté v  letech 2001–2007 byl místostarostou Sokolské župy Olomoucké – Smrčkovy. Funkci starosty T. J. Sokol Olomouc – Nové Sady vykonával až do února 2013, kdy mu bylo 82 let. Nyní nadále pomáhá své nástupkyni s organizací a dosud cvičí oddíl rodičů a dětí.

Za svou celoživotní práci v tělovýchově získal několik významných ocenění. Nejpodstatnější jsou Cena fair play (1993), Čestné uznání hejtmana Olomouckého kraje (1995), Stříbrná medaile ČOS (2009) vydaná ke  stému výročí Miroslava Tyrše a v roce 2016 mu byla udělena Zlatá medaile ČOS. Mimořádnou událostí v  jeho tělovýchovném životě byla taktéž účast jako cvičence ve výpravě České obce sokolské do kanadského Toronta v roce 1992 na sokolské cvičení amerických sokolů.Další ocenění za rok 2016

prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc.

Cena v oblasti věda a výzkum

Ing. arch. Antonín Škamrada

Cena v oblasti jiné

Ing. arch. Zdeněk Štefka, CSc.

Cena v oblasti kultura

Arcibiskupství olomoucké

Cena za počin roku 2016

Miroslava Plchová

Cena za počin roku 2016

Katalog 2016 (PDF, 4,27 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech