Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

doc. Ing. Miroslav Strnad, CSc.

vedoucí výzkumného týmu řešitelů léčby rakoviny

* 9. 1. 1958, Jihlava

V Olomouci působí od května 1992 na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UP jako vedoucí laboratoře růstových regulátorů.

Jeho tým spolupracovníků se věnuje výzkumu fytohormonů regulujících buněčné dělení. Ve spolupráci s Katedrou patofyziologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Ústavu francouzské akademie věd v Roscoftu byla v roce 1995 nalezena nová skupina látek brzdící růst buněk, tedy i nádorových.

Tato látka odvozená od rostlinných hormonů byla nazvána „Olomoucin“ a je pod tímto názvem distribuována předními světovými firmami.Další ocenění za rok 1998

Otto František Babler

Cena města Olomouce v oblasti literatura, in memoriam

Ing. arch. Tomáš Černoušek

Cena města Olomouce v oblasti architektura

Ján Hajn, DOFO - Olomoucká fotografická skupina /1959+1975/

Cena města Olomouce v oblasti fotografie

Marie Hanáková

Cena města Olomouce v oblasti sportu

Ing. arch. Zdeněk Hynek

Cena města Olomouce v oblasti architektura

Mgr. Martina Langerová, roz. Žalčíková

Cena města Olomouce v oblasti osobnost

prof. PhDr. Eduard Petrů, DrSc.

Cena města Olomouce v oblasti historie

Karel Plíhal

Cena města Olomouce v oblasti hudba

prof. MUDr. Josef Procházka, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti hudba

František Řehák

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Bohuslav Smejkal

Cena města Olomouce v oblasti kultura

Miroslav Šnajdr, st.

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

doc. PhDr. Jiří Stýskal, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Ivan Theimer, Dr. h. c.

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

prof. PhDr. Ludvík E. Václavek, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti historie

prof. PhDr. Pavel Zatloukal

Cena města Olomouce v oblasti kultura

Katalog 1998 (PDF, 1,49 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech