Cena města Olomouce v oblasti historie

prof. PhDr. Ludvík E. Václavek, CSc.

literární historik, germanista

* 28. 4. 1931, Olomouc

Studoval němčinu a ruský jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Byl žákem prof. Pavla Trosta, aspiranturou prošel v Lipsku u prof. Hanse Mayea a kandidátskou disertaci obhajoval v Praze u prof. Goldstükera. V roce 1963–1967 byl vedoucím katedry germanistiky a anglické filologie, poté od roku 1969 proděkanem FF UP. Po roce 1968 měl zákaz výkonu povolání a publikování.

Sedmnáct dlouhých let publikoval jen něco málo v zahraničí nebo tajně, pracoval na částečný úvazek v knihovně univerzity.

V roce 1989 byl rehabilitován a od prosince zastával funkci děkana Filozofické fakulty UP.

V roce 1990 byl jmenován profesorem dějin německé literatury.Další ocenění za rok 1998

Otto František Babler

Cena města Olomouce v oblasti literatura, in memoriam

Ing. arch. Tomáš Černoušek

Cena města Olomouce v oblasti architektura

Ján Hajn, DOFO - Olomoucká fotografická skupina /1959+1975/

Cena města Olomouce v oblasti fotografie

Marie Hanáková

Cena města Olomouce v oblasti sportu

Ing. arch. Zdeněk Hynek

Cena města Olomouce v oblasti architektura

Mgr. Martina Langerová, roz. Žalčíková

Cena města Olomouce v oblasti osobnost

prof. PhDr. Eduard Petrů, DrSc.

Cena města Olomouce v oblasti historie

Karel Plíhal

Cena města Olomouce v oblasti hudba

prof. MUDr. Josef Procházka, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti hudba

František Řehák

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Bohuslav Smejkal

Cena města Olomouce v oblasti kultura

Miroslav Šnajdr, st.

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

doc. Ing. Miroslav Strnad, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

doc. PhDr. Jiří Stýskal, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Ivan Theimer, Dr. h. c.

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

prof. PhDr. Pavel Zatloukal

Cena města Olomouce v oblasti kultura

Katalog 1998 (PDF, 1,49 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech