Cena města Olomouce v oblasti kultura

prof. PhDr. Pavel Zatloukal

historik umění, ředitel Muzea umění v Olomouci, člen vědecké rady Ministerstva kultury ČR a fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně

* 27. 10. 1948, Olomouc

Studoval v letech 1968–1973 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého obor dějiny umění. Od roku 1974 pracoval v Oblastní galerii výtvarného umění v Olomouci, zprvu jako správce sbírek kresby a grafiky, později i sbírky architektury. Od roku 1990 je ředitelem Muzea umění, které pod jeho vedením prochází postupnou stavební rekonstrukcí. Jeho rozsáhlá činnost se soustřeďuje do dvou oblastí.

První z nich je zaměřena na kritiku a dějiny výtvarného umění zejména současné tvorby. Druhým pólem jeho badatelské činnosti je zájem o dějiny architektury od pozdního 18. stol. do současnosti, se specializací k problematice historismu ve střední Evropě.Další ocenění za rok 1998

Otto František Babler

Cena města Olomouce v oblasti literatura, in memoriam

Ing. arch. Tomáš Černoušek

Cena města Olomouce v oblasti architektura

Ján Hajn, DOFO - Olomoucká fotografická skupina /1959+1975/

Cena města Olomouce v oblasti fotografie

Marie Hanáková

Cena města Olomouce v oblasti sportu

Ing. arch. Zdeněk Hynek

Cena města Olomouce v oblasti architektura

Mgr. Martina Langerová, roz. Žalčíková

Cena města Olomouce v oblasti osobnost

prof. PhDr. Eduard Petrů, DrSc.

Cena města Olomouce v oblasti historie

Karel Plíhal

Cena města Olomouce v oblasti hudba

prof. MUDr. Josef Procházka, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti hudba

František Řehák

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Bohuslav Smejkal

Cena města Olomouce v oblasti kultura

Miroslav Šnajdr, st.

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

doc. Ing. Miroslav Strnad, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

doc. PhDr. Jiří Stýskal, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

Ivan Theimer, Dr. h. c.

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

prof. PhDr. Ludvík E. Václavek, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti historie

Katalog 1998 (PDF, 1,49 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech