za mimořádné osobní a manažerské kvality při rozvoji významných zdravotnických zařízení a příkladné nasazení při náročném boji s koronavirovou pandemií

prof. MUDr. Roman Havlík Ph.D. plk. gšt. v.z. MUDr. Martin Svoboda

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Prof. MUDr. Roman Havlík Ph.D., narozen 11. 4. 1965 ve Šternberku, vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství. Od roku 1994 pracuje ve Fakultní nemocnici Olomouc jako chirurg. Jeho odbornou specializací je léčba nádorových onemocnění slinivky břišní. Od roku 2009 působil ve FNOL jako náměstek léčebné péče a poslední rok před svým jmenováním ředitelem zdravotnické zařízení z pozice zástupce ředitele vedl. Do funkce ředitele jej na základě výsledků výběrového řízení jmenoval tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger s platností od 1. března 2012.

Profesor Havlík přednáší a publikuje doma i v zahraničí, hovoří čtyřmi jazyky (angličtina, němčina, francouzština a ruština). Během své profesní kariéry pracoval na zahraničních stážích v Londýně v Hammersmith Hospital, jako chirurg sbíral zkušenosti také v Rakousku a ve Francii. Dnes patří k nejvýraznějším osobnostem současné Olomouce. Je laureátem Ceny primátora za přínos k rozvoji nemocnice a zvyšování odborné úrovně této instituce. Fakultní nemocnice je nejvýznamnějším zdravotnickým zařízením regionu střední Moravy.

plk. gšt. v.z. MUDr. Martin Svoboda, ředitel Vojenské nemocnice Olomouc

Plk. gšt. v.z. MUDr. Martin Svoboda, narozen 24. 7. 1972 v Třebíči, je absolventem Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně a současně Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Získal atestaci ze všeobecného lékařství, interního lékařství a z gastroenterologie. Do armády vstoupil v roce 1990 a od této doby sloužil na různých pozicích v rámci vojenské zdravotnické služby. Od roku 2001 působí ve Vojenské nemocnici Olomouc, od roku 2015 jako její ředitel. Je členem Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Správní rady Obecně prospěšné společnosti pro obnovu Národní kulturní památky Klášterní Hradisko.

Za jeho vedení se Vojenská nemocnice Olomouc, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo obrany, stala podle hodnocení Health Care Institutu nemocnicí roku 2018. Oceněná olomoucká nemocnice byla založena v roce 1748 a je nejstarší vojenskou nemocnicí na území bývalého Československa. Zdravotnické zařízení, které sídlí v objektu Národní kulturní památky Klášterní Hradisko, má zhruba 280 lůžek. Ročně tam bývá hospitalizováno přes sedm tisíc pacientů a dalších 38 tisíc je ošetřeno v ambulancích.

 

Své kvality oba lékaři dlouhodobě dokazují jako ředitelé dvou nejvýznamnějších a největších olomouckých nemocnic. Instituce pod jejich vedením prochází intenzívním rozvojem a modernizací. Mimořádné osobní a manažerské kvality prokázali oba ocenění opakovaně při covidové krizi, kterou ve svých organizacích znamenitě zvládli a přispěli k hladšímu průběhu pandemie v našem městě i kraji. Postupně si poradili s důsledky náhlého příchodu nemoci, následným nutným přeorganizováním dosavadní práce, s testováním, hospitalizací a léčbou pacientů, a nakonec i s organizací očkování. Zároveň také ale nezapomínají podpořit výzkum a vývoj v této oblasti.