kultura

PhDr. Miloslav Čermák, CSc. in memoriam

historik, nakladatel a vydavatel, archivář, muzejní pracovník, publicista

* 17. 12. 1941, Olomouc

Miloslav Čermák se narodil 17. 12. 1941 v Olomouci. Vystudoval Střední průmyslovou školu strojírenskou a následně obory dějepis a český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvoval v roce 1965 a o tři roky později zde získal titul doktora filozofie. V roce 1992 obhájil na Masarykově univerzitě v Brně v oboru československých dějin vědeckou hodnost kandidáta historických věd.

V roce 1966 nastoupil do Vlastivědného ústavu v Olomouci. Protože se zapojil do procesu pražského jara a shromažďoval historické doklady o průběhu prvních dnů po okupaci v roce 1968, musel roku 1971 ústav opustit a pracovat jako pomocný stavební dělník. Po roce se mu podařilo získat místo v Okresním archivu v Olomouci, kde působil až do roku 1989. V letech 1990-1991 vykonával funkci ředitele Vlastivědného muzea v Olomouci, kde až do odchodu do důchodu působil jako kurátor-historik. Během svého muzejního působení uspořádal mnoho zajímavých expozic a výstav.

V počátcích své odborné dráhy se zaměřoval na moderní dějiny, ale brzy se profiloval jako znalec hospodářských, sociálních a kulturních dějin města Olomouce a středomoravského regionu od středověku po 19. století. Napsal mnoho studií z oblasti dějin řemesel, řemeslných cechů, obchodu, dopravy i každodenního života, které průběžně publikoval v regionálních i v celostátních periodikách. Byl také členem autorských kolektivů při prestižních publikačních počinech.

V roce 1991 založil nakladatelství a vydavatelství Memoria zaměřené na regionální historickou a vlastivědnou literaturu. Vycházely zde odborné monografie o dějinách města Olomouce a přilehlých obcích, přeložené historické prameny, ale také díla beletristická a populárně naučná. V nakladatelství Memoria vydal také vlastní stěžejní díla završující jeho dlouholetou badatelskou činnost. V posledních letech se pak zaměřil na vydávání kolektivních projektů k významným celostátním výročím a jejich olomouckému průběhu.

V roce 1995 zahájil doktor Čermák vydávání nové řady vlastivědné revue Střední Morava. Byl jejím vydavatelem, redaktorem, přispěvatelem, manažerem i distributorem a pod jeho vedením bylo vydáno úctyhodných 50 čísel. Revue byla koncipována jako kvalitní historický sborník, obsahovala rozsáhlejší odborné studie, popularizující články, recenze, informace o konferencích, jubilejní a vzpomínkové články. Během let publikovalo v revue 190 autorů.

Dr. Čermák byl také vášnivým sportovcem, vytrvalostním i orientačním běžcem, běžkařem a do posledních dnů aktivním organizátorem mnoha akcí. V roce 1983 založil tělovýchovnou jednotu Liga stovkařů Olomouc, jíž dlouhá léta předsedal. Ta se věnuje organizování a propagaci kondičního i výkonnostního vytrvalostního běhu. Stál také za mnoha oblíbenými závody jako Bělkovická dvacítka, Stará Ves-Alfrédka-Stará Ves a Běh na Praděd. Byl organizátorem mnoha kulturních a společenských akcí, majálesů, tematických muzejních plesů, poznávacích exkurzí a zájezdů, vernisáží nebo křtů publikací.

Miloslav Čermák zesnul 8. listopadu roku 2020 v nedožitých 79 letech. Po PhDr. Milanu Tichákovi tak odešel další významný odborník a znalec regionální historie, ale také oblíbený organizátor sportovního a kulturního života v Olomouci.Další ocenění za rok 2020

prof. MUDr. Roman Havlík Ph.D. plk. gšt. v.z. MUDr. Martin Svoboda

za mimořádné osobní a manažerské kvality při rozvoji významných zdravotnických zařízení a příkladné nasazení při náročném boji s koronavirovou pandemií

Věra Zukalová

Společenský přínos městu

Katalog 2020 (PDF, 4,98 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech