Sport

Marie Skácelová

náčelnice župy Olomoucké – Smrčkovy, cvičitelka žen, dlouholetá dobrovolnická činnost v tělovýchově

* 1. 5. 1941, Ostrava

Marie Skácelová prožila mládí v Ostravě; narodila se 1. května 1941 v ostravském městském obvodu Vítkovice a později, až do svých 21 let, bydlela ve Výškovicích. Vystudovala Střední zdravotnickou školu, obor porodní asistentka. Pracovala nejprve v KÚNZ v Ostravě-Zábřehu, po přestěhování za manželem do Olomouce pak v letech 1962-1996 ve Fakultní nemocnici Olomouc na porodnicko-gynekologické klinice jako porodní asistentka. Od roku 1986 byla staniční sestrou na oddělení patologického těhotenství a po roce 1990 byla až do odchodu do důchodu také zástupkyní vrchní sestry porodnicko-gynekologické kliniky.

Svoji cvičitelskou činnost zahájila v Ostravě-Výškovicích, od 15 let byla pomocnou cvičitelskou žactva a po získání kvalifikace cvičitele III. třídy roku 1959 cvičitelkou žen. Během dlouhé cvičitelské kariéry získala kvalifikaci RG II. třídy, ZdrTV II. třídy.

Po přestěhování do Olomouce se ihned zapojila do cvičitelské práce v Sokole Olomouc-Chválkovice, kde byl její manžel Zdeněk náčelníkem a cvičitelem žáků. V roce 1976 byl zvolen předsedou této TJ Sokol a v roce 1990, kdy celá jednota přešla pod svazek ČOS, byl zvolen jejím starostou. Tuto funkci zastával až do roku 2009, kdy po krátké nemoci zemřel. S manželem prožila 47 let naplněných láskou, vzájemnou podporou, porozuměním a tolerancí. Vychovali spolu tři děti, které jsou také aktivními cvičiteli sokolské všestrannosti.

Marie Skácelová byla ve chválkovické jednotě od roku 1976 do 2014 náčelnicí. Po sametové revoluci se zapojila do obnovy olomouckého Sokola. Členkou Sokola se stala roku 1990, když se chválkovická jednota vrátila do obnovené ČOS. V letech 1995 až 2019 byla župní náčelnicí Sokolské Župy Olomoucké-Smrčkovy. Náčelnictvo sokolské župy je orgánem, který řídí činnost župy a v ní sdružené tělocvičné jednoty v oblasti sportovní všestrannosti (nevýkonnostní cvičení, tělovýchovné aktivity, pobyt v přírodě, hromadná cvičení a všesokolské slety). Organizuje vlastní župní akce (župní přebory, cvičitelské školy) a metodicky pomáhá tělocvičným jednotkám. Zde tedy Marie Skácelová působila a nacvičovala hromadné skladby rodičů a dětí, předškolních dětí a žen pro Všesokolské slety (1994, 2000, 2006, 2012 a 2018), byla spolupořadatelkou župních a krajských sletů, běhu Terryho Foxe a aktivně se zapojovala do dobrovolnické prezentace sportu v rámci Olomouckého půlmaratonu.

Od obnovení Sokola v roce 1990 je členkou Ústředního cvičitelského sboru žen ČOS, v letech 2005-2012 byla jeho vedoucí. Pro její nesporné ztotožnění se se sokolskou ideou je příznačné to, že svoje příslovečné nasazení od roku 2014 rozšířila i o práci vzdělavatelskou, stala se vzdělavatelkou ve své jednotě.

Paní Skácelová je držitelkou bronzové, stříbrné a zlaté medaile za dlouholetou činnost ve prospěch sokolského hnutí. V roce 2015 byla oceněna Českým olympijským výborem jako „Cvičitelka roku 2014“ za dlouholetou cvičitelskou práci.Další ocenění za rok 2020

prof. MUDr. Roman Havlík Ph.D. plk. gšt. v.z. MUDr. Martin Svoboda

za mimořádné osobní a manažerské kvality při rozvoji významných zdravotnických zařízení a příkladné nasazení při náročném boji s koronavirovou pandemií

Věra Zukalová

Společenský přínos městu

Katalog 2020 (PDF, 4,98 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech