Cena v oblasti výtvarné umění

doc. Bohumil Teplý

výtvarník, sochař, medailér, restaurátor

* 13. 4. 1932, Olomouc
† 12. 10. 2020, Olomouc

Výtvarník, sochař, medailér, restaurátor, doc. Bohumil Teplý se narodil 13. 4. 1932 v Olomouci. Absolvent gymnázia v Litovli, poté studoval na Pedagogické fakultě UP v Olomouci obor výtvarná výchova s historií a občanskou naukou. V r. 1959 absolvoval Kamenickou školu v Hořicích, v letech 1960–1978 působil jako odborný asistent modelování a sochařství u svého dřívějšího učitele prof. Vladimíra Navrátila na Katedře výtvarné výchovy Filozofické fakulty UP v Olomouci, kde zároveň dostudoval obor výtvarná výchova a sochařství. Externě též studoval u prof. Karla Pokorného na Akademii výtvarných umění.

Po r. 1989 se věnoval restaurování památek, hlavně soch (např. socha sv. Kateřiny a sv. Václava v Grygově, socha P. Marie Immaculaty v Olomouci – Novosadech, sochy mariánského sloupu u radnice v Šumperku, rozlehlý pomník V. Priessnitze v Jeseníku). V r. 1996 byl jmenován docentem na Ostravské univerzitě, od téhož roku vyučoval práci s kamenem na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a teorii a restaurování kamenných památek na Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích.

Je autorem řady soch (např. Pomník bojovníkům za svobodu a demokracii před Právnickou fakultou v Olomouci, řady soch v Olomouci, Přerově, Šumperku), reliéfů (Poslední večeře Páně a Křížová cesta na obvodní zdi u farního kostela v Cholině), medailí významných osobností a pamětních desek (např. medaile k 250. výročí Englerových varhan v chrámu sv. Mořice v Olomouci, pamětní desky J. G. Mendela v Olomouci, pamětní desky Jana Čepa v Myslechovicích). Jeho umělecká díla prošla mnoha výstavami. Jeho největší samostatnou výstavou byly Stopy času v nové budově Přírodovědecké fakulty UP v r. 2010, s asociací medailérů vystavuje na jejích salonech a mezinárodních výstavách FIDEM. Je autorem několika publikací (Zvětšování sochy pomocí tří kružidel, O sochařské reprodukci, Konzervování a restaurování kamene).

Obdržel licenci Ministerstva kultury ČR k restaurování sochařských děl z kamene. Je členem Unie výtvarných umělců Olomoucka, Asociace umělců medailérů ČR a členem Syndikátu novinářů ČR (je jedním ze zakladatelů časopisu Kámen).Další ocenění za rok 2013

prof. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc.

Cena v oblasti přírodní vědy

Marta Lipusivá

Cena v oblasti jiné za humanitární činnost a podporu rodinného života

Richard Pogoda

Cena v oblasti hudba

Drahomíra Maria Ryšková

Cena v oblasti jiné za koordinaci spolupráce s partnerským městem Nördlingen

Vladimír Marčan

Cena za počin roku 2013 v oblasti sport

Katalog 2013 (PDF, 3,61 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech