Cena v oblasti jiné za koordinaci spolupráce s partnerským městem Nördlingen

Drahomíra Maria Ryšková

aktivistka partnerství měst Olomouc-Nördlingen, výtvarnice

* 4. 12. 1932, Zlín

Výtvarná umělkyně, aktivistka partnerství měst Olomouc-Nördlingen, Drahomíra Maria Ryšková se narodila 4. 12. 1932 ve Zlíně v rodině smíšeného manželství (otec byl Němec, matka Češka). Před svým odchodem do emigrace dálkově studovala na Vysokém učení technickém v Brně. Jako emigrantka se usadila v Německu, kde pracovala jako stavební inženýrka. Přispívá k vzájemnému porozumění Čechů a Němců, zvláště pak k vyváženým, nekonfliktním kontaktům se společenstvím odsunutých olomouckých Němců, podílí se na mnoha aktivitách, které rozvíjejí a obohacují vztah mezi Olomoucí a Nördlingenem.

Jako výtvarná umělkyně je Drahomíra Maria Ryšková známá především díky tvorbě ikon, jejichž malování se začala věnovat po srdeční příhodě v r. 1987. Z malířských směrů a škol si vybrala školu z hory Athos. Mezi nejcennější patří ikony českých světců – např. sv. Anežky, sv. Cyrila a sv. Metoděje. Své ikony vystavovala na řadě míst v Bavorsku (Öttingen, Reimlingen, Stuttgart, Nördlingen), z České republiky to byl augustiniánský klášter ve Šternberku, v r. 2003 se poprvé představila olomoucké veřejnosti výstavou v Galerii Patro (vernisáže se zúčastnil i tehdejší starosta Nördlingenu Paul Kling). Její mnohostranné umělecké a společenské zásluhy byly oceněny zápisem do Knihy cti města Nördlingen.Další ocenění za rok 2013

prof. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc.

Cena v oblasti přírodní vědy

Marta Lipusivá

Cena v oblasti jiné za humanitární činnost a podporu rodinného života

Richard Pogoda

Cena v oblasti hudba

doc. Bohumil Teplý

Cena v oblasti výtvarné umění

Vladimír Marčan

Cena za počin roku 2013 v oblasti sport

Katalog 2013 (PDF, 3,61 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech