Cena v oblasti jiné za výrazné a dlouholeté aktivity ve prospěch Olomouce a Olomoučanů

Gerlinde Back

pedagožka, členka představenstva nadace

* 22. 5. 1941, Schweinfurt

Paní Gerlinde Back je vedoucí představitelkou ekumenické nadace Stiftung Haus der Action 365 ve Frankfurtu nad Mohanem. Tato nadace byla založena v padesátých letech 20. století. Vznikla z přesvědčení zakladatelů, že nestačí o problémech společnosti jen diskutovat, nýbrž že je třeba každodenně něco dělat pro jejich řešení. Těžištěm činnosti se pak stal ekumenismus, sociální služby, pomoc indiánským malorolníkům v Guatemale a duchovní i materiální pomoc lidem ve střední a východní Evropě, tedy i v České republice. Této práci zasvětila Gerlinde Back téměř celý svůj život.

Narodila se 22. května 1941 ve Schweinfurtu, vystudovala gymnázium v Bad Kissingen a následně pedagogiku ve Würzburgu. Na své gymnázium se pak krátce vrátila jako pedagožka, ale od roku 1967 již natrvalo přešla do frankfurtské nadace – jako vzdělávací referentka a poté vůdčí osobnost. S Olomoucí navázala vztah brzy po sametové revoluci prostřednictvím opolského arcibiskupa Alfonse Nosola, doktora honoris causa Univerzity Palackého. K plodné spolupráci významně přispěl i duchovní otec nadace, bohužel již zesnulý, páter Wolfgang Tarara. Tato spolupráce přinesla mnohé inspirativní podněty a organizační aktivity, podložené i velkorysou fi nanční podporou (v řádu milionů korun) ve prospěch Olomouce a jejích obyvatel, zvláště studentů.

Mezi ty nejvýznamnější patří právě každoroční bezplatný pobyt patnácti studentů Univerzity Palackého na letní škole ve Frankfurtu nad Mohanem, kterou paní Back vede. Již pro několik set studentů se tato škola stala nedocenitelným zdrojem odborného a výchovného poznání. Dále iniciovala pořádání vědeckopedagogických sympozií o aktuálních otázkách vztahů středoevropských národů, na nichž pak dominantní roli měli olomoučtí účastníci. Jejich smyslem bylo hledání historické pravdy jako cesty ke skutečnému smíření. Sympozia se konala u nás, v Německu, Polsku a Maďarsku, kde všude se zároveň šířilo i povědomí o Olomouci a její univerzitě. Podobně pozitivní výsledky přinášelo i vydávání společných odborných publikací, šířených v celé Evropě. Díky nadační podpoře také každý rok dostávají tisíce Olomoučanů evropanský diář „365 moudrostí“, naplněný duchovním odkazem českých a evropských osobností. Zvláštní ocenění zasluhuje okamžitá velká finanční pomoc olomouckým rodinám a Pedagogické fakultě Univerzity Palackého, postiženým povodněmi.

Paní Gerlinde Back Olomouc vícekrát navštívila a vytvořila si k našemu městu silnou citovou vazbu. Její zásluhy, veřejně neproklamované, jsou velké a nesporné. V polském Opole je vloni ocenili vyznamenáním „Hyacynthus Opoliensis“.