Cena za počin roku 2014

prof. PhDr. Jan Vičar, CSc. a kolektiv autorů

za vydání monografie Hudba v Olomouci 1945+2013

Obsáhlou monografii nazvanou Hudba v Olomouci 1945–2013 vydala Univerzita Palackého v Olomouci v roce 2014.

Na vědecké publikaci pracovalo dvaatřicet autorů vedených profesorem Janem Vičarem z katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Žádné jiné české město nemá tak podrobně a systematicky vypracované soudobé dějiny hudby, jako má nyní Olomouc. Syntetická práce Hudba v Olomouci obšírným způsobem pojednává nejen o hudbě vážné, ale i populární, jazzové, folklorní, chrámové, dechové či vojenské a obsahuje rovněž 13 analýz vybraných kompozic. Časově je vymezena květnem 1945 a červnem 2013.

Monografie se zabývá vývojem a významem všech důležitých olomouckých profesionálních, ale i amatérských hudebních těles a institucí. Byly jimi operní, operetní a baletní soubory olomouckého divadla, Moravská filharmonie, Posádková hudba, komorní ansámbly, Univerzita Palackého, olomoucké studio Českého rozhlasu, Spolek pro komorní hudbu, skladatelské organizace, Divadlo hudby, světské i chrámové sbory, hudební školství a hudební festivaly. Přináší rovněž profily určujících osobností – dirigentů, instrumentalistů, zpěváků, hudebních vědců a hudebních organizátorů a sledována je i dobová a lokální hudební recepce.

Některé kapitoly napsali nebo materiálové podklady poskytli také externí autoři nebo doktorandi a studenti katedry muzikologie. Kromě nového pramenného bádání byly jako podkladový materiál využity i mnohé nepublikované dizertační či diplomové práce, obhájené na hudebněvědných a hudebněvýchovných katedrách olomoucké univerzity. Způsob zpracování monografie přináší rovněž podněty metodologické.

Jedinečná publikace Hudba v Olomouci je sice věnována „olomouckým hudebníkům, těm minulými těm budoucím…“, avšak své přátele nebo známé v ní nalezne téměř každý Olomoučan. Kniha totiž obsahuje 4600 jmen a 570 fotografií, notových ukázek či jiných obrazových dokumentů. Má 647 stran velkého formátu a váží přes 3 kilogramy. Vydalo ji Vydavatelství Univerzity Palackého.

Hudba v Olomouci 1945–2013 vznikla díky vědeckému záměru Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru. Projekt probíhal v letech 2007–2013.Další ocenění za rok 2014

Gerlinde Back

Cena v oblasti jiné za výrazné a dlouholeté aktivity ve prospěch Olomouce a Olomoučanů

PhDr. Jiří Hastík

Cena v oblasti kultura

Richard Pachman

Cena v oblasti kultura

prof. RNDr. Radek Zbořil

Cena v oblasti věda a výzkum

Katalog 2014 (PDF, 688,62 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech