Cena v oblasti věda a výzkum

prof. RNDr. Radek Zbořil

chemik

* 21. 5. 1973, Olomouc

Profesor Radek Zbořil se narodil 21. 5. 1973 v Olomouci. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého vystudoval obor Matematika-chemie. Po ukončení doktorského studia v roce 2000 se účastnil několika zahraničních stáží. V roce 2010 byl jmenován profesorem v oboru fyzikální chemie a současně ředitelem Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů v Olomouci, ve kterém dnes pracuje přibližně sto třicet vědců z patnácti zemí.

Zabývá se především výzkumem v oblasti materiálové chemie a nanotechnologií, zejména pak vývojem nanomateriálů na bázi uhlíku, železa a stříbra pro environmentální, medicínské a průmyslové aplikace.

V roce 2011 obdržel Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Je členem Rady podprogramu Technologické agentury České republiky. Je také odborným garantem mezinárodní konference NANOCON a členem vědeckého výboru pro chemii nadačního fondu Neuron. Je řešitelem či spoluřešitelem více než 50 národních a mezinárodních grantových projektů.

Profesor Zbořil je autorem nebo spoluautorem 270 vědeckých publikací. Jeho práce získaly přes 6 000 citací a v posledních letech patří mezi vůbec nejcitovanější české vědce. Je korespondujícím autorem mnoha časopisů Americké chemické společnosti a dalších prestižních časopisů v oblasti materiálové vědy a nanotechnologií. Profesor Zbořil publikoval také dvacet příspěvků a kapitol v knihách publikovaných například Americkou chemickou společností, Wiley nebo Americkým institutem fyziky. Jeho vědecký tým spolupracuje s desítkami prestižních světových laboratoří.

Je autorem několika českých a evropských patentů a zavedených technologií zejména v oblastech čištění vod a biomedicíny.Další ocenění za rok 2014

Gerlinde Back

Cena v oblasti jiné za výrazné a dlouholeté aktivity ve prospěch Olomouce a Olomoučanů

PhDr. Jiří Hastík

Cena v oblasti kultura

Richard Pachman

Cena v oblasti kultura

Katalog 2014 (PDF, 688,62 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech