Cena za počin roku 2014

Mgr. Michal Bartoš a Sluňákov, Ph.D., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

za vybudování Domu přírody Litovelského Pomoraví

V sobotu 20. září 2014 otevřel své brány poprvé veřejnosti Dům přírody Litovelského Pomoraví. Unikátní galerie v přírodě a přírodní hřiště se nachází v Horce nad Moravou, která je vstupní branou do Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. V okolí sídla Sluňákov vyrostl během dvou let netradiční přírodní areál, kde najdou návštěvníci originální objekty spojující krajinu a umění.

Přitom ještě v roce 2001 mělo toto území podobu podmáčeného pole, o které se nikdo nechtěl starat. Postupně zde díky úsilí lidí ze Sluňákova vznikl mokřad s pěti biotopy: lužním lesem, nivními loukami, stojatými i tekoucími vodami a lidskými sídly. Lidé za Sluňákova vymysleli také koncepci doplnění areálu pokusem o vytvoření komponované krajiny s vycházkovým okruhem. Na něm byla vytvořena díky podpoře Agentury ochrany přírody a krajiny ČR různá zastavení. Z nich nejvýraznější je expozice originálních uměleckých děl. Ty nejen umocňují prožitek z procházky krajinou, ale nabízejí i prostor k vyhlídkám a meditaci. Stavby zde byly realizovány podle návrhů českých výtvarníků – Františka Skály, Miloše Šejna, Miloslava Pekara, Roberta Smolíka a Marcela Hubáčka.

Areálu vévodí Rajská zahrada výtvarníka Františka Skály a Sluneční hora Miloše Šejna. Rajská zahrada má podobu lodi, v jejímž nitru najdete část připomínající selské stavení a také prostor klášterní zahrady. Sluneční hora patří snům a otázkám, lze do ní vstoupit a poslouchat v ní protékající vodu a obdivovat studnu, zvony, kameny a jiné poklady. K dalším objektům patří například Lesní chrám, Kouzelný les, přístřešek nad zuhelnatělým stromem, ohniště ve tvaru spirály se zlatým řezem, povalový chodník nad vodami Litovelského Pomoraví.

Stavby a instalace jsou navržené s cílem podnítit návštěvníky ke smyslovému vnímání přírody a pomáhají kultivovat vztah k přírodě a krajině, kterou lidé obývají nebo ji navštěvují. O Dům přírody pečují zaměstnanci Sluňákova v čele s jeho ředitelem Michalem Bartošem.Další ocenění za rok 2014

Gerlinde Back

Cena v oblasti jiné za výrazné a dlouholeté aktivity ve prospěch Olomouce a Olomoučanů

PhDr. Jiří Hastík

Cena v oblasti kultura

Richard Pachman

Cena v oblasti kultura

prof. RNDr. Radek Zbořil

Cena v oblasti věda a výzkum

Katalog 2014 (PDF, 688,62 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech