Cena v oblasti kultura

PhDr. Jiří Hastík

výtvarník, teoretik umění

* 17. 12. 1945, Uherské Hradiště

PhDr. Jiří Hastík se narodil 17. 12. 1945 v Uherském Hradišti. Dva roky studoval architekturu na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě. V letech 1968-1974 studoval na katedře výtvarné teorie a výchovy Filozofické fakulty Univerzity Palackého, kde získal doktorát v oboru filozofie. Dizertační práci psal na téma Olomoucká secese – retardace slohu v regionálních podmínkách.

Působí jako malíř, kreslíř, příležitostný grafik, grafický designér, autor realizací v oblasti užitého umění, teoretik a kurátor výstav, věnuje se rovněž literární tvorbě. Samostatně vystavuje od roku 1981, kolektivně od roku 1970. Jeho díla jsou zastoupena ve veřejných sbírkách v České republice, Polsku, Španělsku a Slovinsku a v soukromých sběratelských kolekcích na všech světadílech. Významné jsou pro Olomouc rovněž jeho návrhy domovních znamení. Výraznou měrou se podílel na vzniku unikátních knižních publikací mapujících vývoj olomoucké výtvarné kultury od začátku 19. století do současnosti. Je autorem více než tří set odborných textů z oblasti současného výtvarného umění. Publikuje články a studie o výtvarnících regionu, uvádí jejich tvorbu v galeriích, připravuje katalogy výstav. Svou více než čtyřicetiletou kurátorskou činností významně přispěl ke zviditelnění olomoucké výtvarné scény nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí.

V roce 1989 stál u zrodu Unie výtvarných umělců Olomoucka, v rámci níž se podílel na uspořádání více než tří set spolkových a individuálních výstav v Olomouci, České republice, zemích Evropské unie i v zámoří. V roce 2015 se PhDr. Jiří Hastík dožívá 70 let. Žije a pracuje v Samotiškách a ve Vídni.Další ocenění za rok 2014

Gerlinde Back

Cena v oblasti jiné za výrazné a dlouholeté aktivity ve prospěch Olomouce a Olomoučanů

Richard Pachman

Cena v oblasti kultura

prof. RNDr. Radek Zbořil

Cena v oblasti věda a výzkum

Katalog 2014 (PDF, 688,62 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech