Cena za počin roku v oblasti kultura

Moravská filharmonie Olomouc

za koncert k 10. výročí zapsání Sloupu Nejsvětější Trojice na seznam památek UNESCO

10. 9. 2010 vystoupila na Horním náměstí v Olomouci Moravská filharmonie Olomouc pod taktovkou svého šéfdirigenta Petra Vronského, sólisté Moravského divadla, Akademický sbor Žerotín při Moravské filharmonii a pěvecký sbor Moravského divadla. V závěrečné skladbě večera spoluúčinkovala Posádková hudba Olomouc. Vše se odehrálo v souvislosti s desátým výročím od zápisu monumentu vrcholného středoevropského baroka – Sloupu Nejsvětější Trojice – na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Čestný Sloup Nejsvětější Trojice je zřejmě nejvyšší stavbou svého druhu vůbec a současně největším barokním sousoším v Evropě. Hudební program a scénář slavnostního večera sestavoval ředitel Moravské filharmonie Vladislav Kvapil.

Na úvod slavnostního koncertu zaznělo Te Deum Laudamus – chvalozpěv Antonína Dvořáka. Právě tento světově proslulý český skladatel je trvale umělecky svázán s Olomoucí. Je čestným členem hudebně pěveckého spolku Žerotín, se kterým v Olomouci uvedl své kantáty a jednu ze svých kantát, Svatou Ludmilu, dokonce přímo Žerotínu dedikoval.

Při oslavách největšího barokního sousoší v Evropě nemohla chybět slavná barokní skladba – Hudba k ohňostroji G. F. Händela. A protože tato skladba byla přímo napsána k doprovodu malého barokního ohňostroje, nemohl chybět ani tento.

A závěr slavnostního večera patřil efektní a velmi populární Slavnostní předehře 1812 ruského skladatele P. I. Čajkovského s mnoha mimohudebními efekty – bitvou vojáků v historických uniformách, střelbou z historických zbraní, speciálními pyroefekty a závěrečným souzněním svatomořických a svatomichalských zvonů.Další ocenění za rok 2010

Ing. Miloš Dobrý

Cena města v oblasti jiné, za šíření osvěty o holocaustu

Mgr. Jan Joukal

Cena města v oblasti jiné

prof. MUDr. Rostislav Koďousek, DrSc.

Cena města v oblasti přírodní vědy

RNDr. Emil Viklický

Cena města v oblasti hudba

Carlo Capalbo a Dr. Ing. Václav John

Cena za počin roku v oblasti sport

Galerie Caesar zastoupená Miroslavem Schubertem

Cena za počin roku v oblasti kultura

Bc. Irena Klimková a Mgr. Martin Zamazal

Cena za počin roku v oblasti jiné

Katalog 2010 (PDF, 1,16 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech