Cena města v oblasti přírodní vědy

prof. MUDr. Rostislav Koďousek, DrSc.

lékař

* 1. 7. 1926, Žďár nad Orlicí

Prof. MUDr. Rostislav Koďousek, DrSc. se narodil 1. 7. 1926 ve Žďáru nad Orlicí. Promoval v roce 1951 na Univerzitě Karlově v Praze, pak působil jako odborný asistent na Ústavu patologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové u profesora Fingerlanda, od roku 1953 jako odborný asistent, později docent a od roku 1982 do dnešního dne jako profesor na Ústavu patologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, v letech 1974 – 1994 ve funkci přednosty. Roku 1962 obhájil kandidátskou práci na téma: Histochemie lidské hypofysy a v roce 1966 obhájil habilitační práci na téma: Patologie a histochemie střevních karcinoidů. V letech 1956 a 1967 získal specializační atestace z oboru patologická anatomie. Absolvoval studijní a přednáškové pobyty na významných zahraničních pracovištích v Lipsku, Malmö, Schwerinu, Bonnu a dalších.

Profesor Koďousek patří k našim předním odborníkům v oblasti histologické diagnostiky včetně infekčních a parazitárních onemocnění. Dlouhé roky byl členem výboru Společnosti českých (dříve československých) patologů JEP a předsedou Cytodiagnostické komise.

Na LF UP v Olomouci byl zakladatelem odborně prosperující Výzkumné laboratoře histochemie, uplatňující se ve výzkumu i edukační oblasti, na jejím místě se v současnosti rozvíjí moderní Výzkumná laboratoř molekulární patologie. V odborném světě získaly práce prof. MUDr. Koďouska uznání, obzvláště po prioritním originálním objevu nové nosologické formy diseminované plicní adiaspiromykózy u člověka. V popředí jeho vědeckého zájmu byl dokonce již v 60. letech minulého století jeho teoretický předpoklad týkající se uplatnění kvantově energetického principu v patogenezi ischemických lézí mozku a časných stadií infarktu myokardu.

Je vynikajícím a stále aktivním vysokoškolským učitelem, přednáší, vede oborovou radu doktorského studijního programu a publikuje vědecké práce. Jmenovaný je ke dnešnímu dni autorem více než 265 původních vědeckých prací a publikačních sdělení. Profesor Koďousek se velkou měrou podílel a stále podílí na rozvoji Univerzity Palackého v Olomouci a svou pedagogickou činností přispívá ke vzdělávání nových lékařů v rámci Lékařské fakulty UP v Olomouci. V letech 1961, 1971 a 1975 získal Ceny ministra zdravotnictví za mimořádně úspěšné řešení významných výzkumných projektů a v letech 1986 a 2006 byla jeho práce oceněna udělením Zlatých medailí UP za zásluhy. Udělení Ceny města Olomouce panu profesoru Koďouskovi je důstojným oceněním jeho dlouholeté vědeckovýzkumné činnosti vedoucí k dosažení prioritních výsledků s celosvětovým významem v oblasti studia infekcí novými etiologickými agens, jeho přínosu pro rozvoj výuky medicíny v krajském městě i jeho příspěvku ke zvýšení věhlasu Olomouce jako centra učenosti a vědy.Další ocenění za rok 2010

Ing. Miloš Dobrý

Cena města v oblasti jiné, za šíření osvěty o holocaustu

Mgr. Jan Joukal

Cena města v oblasti jiné

RNDr. Emil Viklický

Cena města v oblasti hudba

Carlo Capalbo a Dr. Ing. Václav John

Cena za počin roku v oblasti sport

Galerie Caesar zastoupená Miroslavem Schubertem

Cena za počin roku v oblasti kultura

Bc. Irena Klimková a Mgr. Martin Zamazal

Cena za počin roku v oblasti jiné

Moravská filharmonie Olomouc

Cena za počin roku v oblasti kultura

Katalog 2010 (PDF, 1,16 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech