Cena za počin roku v oblasti jiné

Bc. Irena Klimková a Mgr. Martin Zamazal

za charitativní a humanitární činnost na Haiti

Haiti, jednu z nejchudších zemí světa, zasáhlo 12. ledna 2010 velmi silné zemětřesení, které téměř zničilo hlavní město Port au Prince. Charita České republiky vyslala ve středu 20. ledna 2010 přímo do centra humanitární pomoci Charity dva své pracovníky. Hlavními úkoly těchto pracovníků (vedoucím týmu byl Oldřich Pospíšil, pracovník humanitárního oddělení Charity ČR v Praze) bylo aktivní zapojení do distribuce pomoci Charity. Druhou členkou týmu byla koordinátorka projektu Adopce na dálku – Haiti Irena Klimková – pracovnice Arcidiecézní charity v Olomouci. Na Haiti se Irena Klimková poprvé vypravila několik dnů po ničivém zemětřesní a v mezinárodním týmu Charity pak pomáhala pět týdnů, znovu se tam vrátila 6. 3. 2010. Po návratu na Haiti se Klimková zabývala dlouhodobějšími projekty, jako je podpora vzdělávání, obnova zemědělství, výstavba provizorního bydlení a podobně.

Martin Zamazal odletěl na Haiti 3. února 2010, kde působil jako vedoucí mise Charity ČR do září 2010. Spolu s pracovnicí Caritas Haiti koordinoval logistiku, zejména vykládku humanitární pomoci z lodí a letadel, dopravu materiálu do skladů a jeho distribuci do terénu. Dále byl Caritas Internationalis pověřen koordinací ochrany a bezpečnosti mezinárodního týmu pracovníků národních Charit působících na Haiti. Reprezentant Charity ČR, vedoucí humanitárního oddělení Arcidiecézní charity Olomouc se rozvojové a humanitární pomoci věnuje jedenáct let. V ostrovní zemi je zapojen do rozvojových projektů zaměřených na vzdělání a udržitelný rozvoj, nyní se podílí na výstavbě vzdělávacího centra sv. Josefa v Gonaives.Další ocenění za rok 2010

Ing. Miloš Dobrý

Cena města v oblasti jiné, za šíření osvěty o holocaustu

Mgr. Jan Joukal

Cena města v oblasti jiné

prof. MUDr. Rostislav Koďousek, DrSc.

Cena města v oblasti přírodní vědy

RNDr. Emil Viklický

Cena města v oblasti hudba

Carlo Capalbo a Dr. Ing. Václav John

Cena za počin roku v oblasti sport

Galerie Caesar zastoupená Miroslavem Schubertem

Cena za počin roku v oblasti kultura

Moravská filharmonie Olomouc

Cena za počin roku v oblasti kultura

Katalog 2010 (PDF, 1,16 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech