Cena města v oblasti přírodní vědy - medicína

doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

přednosta I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci, náměstek ředitele FNO, pedagog, výzkumník a vynikající odborník v oboru chirurgie

* 1. 12. 1952, Olomouc

Doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. se narodil 1. prosince 1952 v Olomouci. Jeho otec Lubomír byl významný olomoucký soudní lékař. Studoval na SVVŠ v Olomouci-Hejčíně, kde roku 1971 maturoval. Poté nastoupil na Lékařskou fakultu v Olomouci – zde v roce 1977 promoval. Po promoci nastoupil na chirurgické oddělení Nemocnice v Přerově. V letech 1978–1987 působil na chirurgickém oddělení NsP Šumperk, kde postupně v letech 1981 a 1986 úspěšně složil atestaci I. a II. stupně z oboru chirurgie.

Rok 1987 znamená příchod na I. chirurgickou kliniku v Olomouci – nejdříve na místo onkochirurgického ordináře, v roce 1991 se přidává funkce vedoucího lékaře centrálních operačních sálů. V roce 1998 získal titul CSc., docentem se stal rok poté – obě vědecké hodnosti získal na LF UP Olomouc. Následující rok si doc. Neoral připsal na konto atestaci z plicní chirurgie, v roce 2008 evropskou atestaci z gastroenterologie a v roce 2011 atestoval z onkochirurgie.

4. 1. 2003 jej jmenoval ředitel FN Olomouc, statutárním zástupcem a náměstkem pro léčebnou péči. V období 16. 6.–31. 12. 2004 byl ministrem zdravotnictví pověřen řízením FN Olomouc. Od 1. 1. 2005 byl zpět jmenován do funkce náměstka LP FNO, od 1. 9. 2005 je jmenován přednostou I. chirurgické kliniky – tuto funkci zastává dodnes. Absolvoval několik stáží v zahraničí, je autor mnoha přednášek jak v ČR, tak v zahraničí především z oblasti gastroenterologie, hrudní chirurgie, chirurgie jater a miniinvazivní chirurgie. Dále je autorem 108 publikací, hlavním autorem monografie Infekce v chirurgii, spoluautorem monografie Gastroezofageálná refluxná nemoc pažeráka a jedním z autorů Biopsie sentinelové uzliny.

V roce 2008 se stal kolektiv pod vedením doc. Neorala vítězem národního kola soutěže The Future of Sutures (Budoucnost šití). Jeho projekt je založen na inovaci již existujících šicích materiálů. Principem je nanesení netoxické biologicky odbouratelné antimikrobiální složky na jejich povrch. Tou je nanotechnologicky zpracované stříbro s velikostí částic nepřesahující řádově desítky nanometrů.

Od roku 1994 byl předsedou Svazu českých lékařů. V této funkci setrval do roku 2000, kdy došlo ke sloučení s organizací Lékařského odborového klubu, kde byl zvolen místopředsedou. Je členem vědecké rady LF UP Olomouc a LF Ostravské univerzity. V současné době je mj. 1. místopředsedou České chirurgické společnosti, dále členem Onkologické a Gastroenterologické společnosti, Společnosti pro klinickou medicínu při Akademii věd. Je šéfredaktorem časopisu Miniinvazívná chirurgia a endoskopia chirurgia súčasnosti a člen redakční rady Rozhledů v chirurgii. Je také členem a lékařem Horské služby Jeseníky a členem Rotary klubu Olomouc.Další ocenění za rok 2011

RNDr. Ladislav Bank

Cena města v oblasti sport

PhDr. Vít Dohnal, CSc.

Cena města v oblasti společenské vědy

prof. PhDr. Mgr. Jiří Fiala, CSc.

Cena města v oblasti literatura

Jan Šťota

Cena města v oblasti jiné

Jana Coufalová

Cena za počin roku 2011 v oblasti hrdinský čin

Kolektiv autorů publikace

Cena za počin roku 2011 v oblasti kultura

Vlastivědné muzeum Olomouc

Cena za počin roku 2011 v oblasti kultura

Katalog 2011 (PDF, 927,57 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech