Cena města v oblasti společenské vědy

PhDr. Vít Dohnal, CSc.

významný olomoucký archeolog, významnou měrou se zasloužil o archeologický průzkum areálu olomouckého hradu, v letošním roce se dožívá 80 let

* 25. 3. 1932, Krnov
† 11. 10. 2020, Olomouc

PhDr. Vít Dohnal, CSc. se narodil 25. března 1932 v Krnově. Studoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Po maturitě (1951) mu bylo doporučeno, aby se „sblížil s dělnickou třídou“. Následovalo manuální zaměstnání ve dvou olomouckých závodech, krátkodobé studium na Vysoké škole zemědělské v Nitře a pak v Brně. Nakonec se mu podařilo v roce 1954 dostat k odepřenému studiu prehistorie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po doktorátu v roce 1967 následovala vědecká hodnost CSc. (1972).

Od roku 1957 byl zaměstnaný v Muzeu jihovýchodní Moravy v Gottwaldově (nyní Zlín), kde začal vydávat sborník Pravěk východní Moravy, který ovšem nepřečkal víc než dva ročníky. Se zlínským působením souvisejí muzejní expozice Pravěk východní Moravy (katalog, 1960) a výstava Pět let archeologických výzkumů na východní Moravě (průvodce výstavou, 1963).

Po dvanáctiletém působení, tehdy v archeologicky ještě neznámé východní Moravě, se mu podařilo přejít do olomouckého Vlastivědného muzea (1969). Uskutečnil řadu větších (kamenolom na Tepenci nad Bělkovickým údolím) a menších záchranných výzkumů. Jako muzejní archeolog připravil výstavu Deset let archeologické práce olomouckého muzea (1979). Od roku 1972 se zaměřil hlavně na výzkum Olomouckého hradu na dómském návrší. Po několikanásobném nepochopitelném přerušení výzkumu (údajně pro nedostatek peněz) se terénní práce podařilo dokončit díky tomu, že byla po převratu založena Nadace Olomoucký hrad, později transformovaná na Nadační fond. Třiadvacet let trvající průzkum změnil pohled na Olomoucký hrad, který je jakýmsi moravským protějškem Pražského hradu. Díky nadaci, řadě sponzorů a podpoře tehdejšího Okresního úřadu v Olomouci bylo možno vydat publikaci s názvem Olomoucký hrad v raném středověku – 10. až první polovina 13. století (Olomouc, Nadační fond Olomoucký hrad 2001), která je na hraně mezi popularizační a vědeckou prací. Pro archeologickou veřejnost je určena monografie Olomoucký hrad v raném středověku (II). (Olomouc, Archeologické centrum 2005). Z poznatků získaných výzkumem čerpá i třetí publikace Tři nejstarší olomoucké kostely. Olomoucký hrad v raném středověku (III). (Olomouc, Archeologické centrum 2006). Publikační činnost z let 1955–2006 je shrnuta v Personální bibliografii PhDr. Vít Dohnal, CSc. sestavená E. Dohnalovou a N. Smékalovou (Olomouc, Vědecká knihovna 2007). Dějiny olomoucké archeologie jsou shrnuty v publikaci Olomoucká archeologie a její proměny (pro Vlastivědnou společnost muzejní vydalo nakladatelství Burian a Tichák v roce 2008).

Zájem o archeologii se nevytratil ani v posledních letech – V. Dohnal je činný ve výboru Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci.Další ocenění za rok 2011

RNDr. Ladislav Bank

Cena města v oblasti sport

prof. PhDr. Mgr. Jiří Fiala, CSc.

Cena města v oblasti literatura

doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

Cena města v oblasti přírodní vědy - medicína

Jan Šťota

Cena města v oblasti jiné

Jana Coufalová

Cena za počin roku 2011 v oblasti hrdinský čin

Kolektiv autorů publikace

Cena za počin roku 2011 v oblasti kultura

Vlastivědné muzeum Olomouc

Cena za počin roku 2011 v oblasti kultura

Katalog 2011 (PDF, 927,57 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech