Cena za počin roku 2011 v oblasti kultura

Kolektiv autorů publikace

publikace Průvodce Olomoucí

V únoru 2012 vydala radnice novou publikaci Průvodce Olomoucí – umělecké památky města, která mapuje všechny historické i moderní pamětihodnosti na celém území města. Autorský tým se skládal z 6 členů pod vedením historika umění Leoše Mlčáka a technického redaktora Miroslava Stejskala (Studio Trinity). Dále na knize pracovali Jakub Potůček, Kateřina Dolejší, o fotografickou část se postarali Zdeněk Sodoma a Markéta Ondrušková, koncepci a grafický design publikace vytvořil Martin Šilar (Studio Trinity). Práce na publikaci byly zahájeny v březnu 2011 a ukončeny v prosinci téhož roku.

Publikace představuje formou průvodce 130 památek města (např. Katedrála sv. Václava, Edelmannův palác, Caesarova kašna, Kaple sv. Jana Sarkandra nebo Arcidiecézní muzeum). Ty jsou řazeny od nejstarších až po moderní stavby podle stavebních slohů. Každé památce je věnována jedna strana textová a jedna strana fotografická, deseti nejvýznamnějším jsou to 4 strany (např. Sloup Nejsvětější Trojice či Arcibiskupský palác).

V průvodci uměleckými památkami lidé najdou nejen architekturu, ale i památky monumentálního sochařství – tedy sloupy, výzdobu interiérů, kašny i velké plastiky. Samostatné kapitoly jsou věnovány vojenským stavbám (např. Olomoucká pevnost) a zahradní architektuře (např. Smetanovy sady, Bezručovy sady). Závěrečná kapitola knihy představuje vybrané osobnosti Olomouce (např. Gustav Mahler, Jan Josef Václav Radecký z Radče, sv. Jan Sarkander). Vedle bohaté obrazové dokumentace obsahuje kniha také přehledné mapy samotného vnitřního města a jeho širšího okolí.

Náklady na knihu činily 900 tisíc – 90% bylo zaplaceno v rámci česko-polského projektu Po stopách sv. Jana Sarkandra. Průvodce vyšel ve 4 jazykových mutacích: česky, německy, anglicky a polsky.Další ocenění za rok 2011

RNDr. Ladislav Bank

Cena města v oblasti sport

PhDr. Vít Dohnal, CSc.

Cena města v oblasti společenské vědy

prof. PhDr. Mgr. Jiří Fiala, CSc.

Cena města v oblasti literatura

doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

Cena města v oblasti přírodní vědy - medicína

Jan Šťota

Cena města v oblasti jiné

Jana Coufalová

Cena za počin roku 2011 v oblasti hrdinský čin

Vlastivědné muzeum Olomouc

Cena za počin roku 2011 v oblasti kultura

Katalog 2011 (PDF, 927,57 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech