Cena města v oblasti jiné

Jan Šťota

dlouhodobý velitel sboru dobrovolných hasičů v Černovíře

* 9. 6. 1949, Olomouc

Jan Šťota se narodil 9. června 1949 v Olomouci. S ní je neodmyslitelně spjat coby člen sboru dobrovolných hasičů. Jeho domovskou stanicí je městská část Olomouce – Černovír. Působí zde již od roku 1964, v letech 1974–1991 jako referent materiální a technický. Více než 14 let v tamějším sboru vykonával funkci velitele JSDH (do roku 2005, poté se stal zástupcem velitele Petra Lichtblaua), dále je 25 let ve výboru SDH. V současné době zde zastává funkci preventisty a snaží se nadále pomáhat občanům při nečekaných situacích.

Co se týče jeho činnosti dobrovolného hasiče, výrazně se zasloužil o pomoc při záchranářských pracích při povodních včetně dlouhodobého odstraňování jejích následků v letech 1981, 1997, 2002 v Čechách a 2006 – o tom, že to byla práce náročná, svědčí fakt, že nejpostiženější částí Olomouce se při katastrofálních povodních v červenci roku 1997 stal právě Černovír. V tento osudný rok byl velitelem hasičského sboru Jan Šťota. Bylo zde nezbytné vydat přes šedesát demoličních výměrů na staré domy. A na přelomu března a dubna 2006 postihla Černovír povodeň znovu – jednotka byla v pohotovosti již několik dní dopředu a stavěla hráz z pytlů s pískem, po opadnutí vody pomáhala s odčerpáváním ze sklepů, kanálů i z polí.

Nejsou to jen povodně, při kterých Jan Šťota prokázal svou obětavost, ale pravidelně se účastní výjezdů se zásahovou jednotkou sboru, likviduje požáry a je součástí rozmanitých záchranných prací. Své zkušenosti s touto prací předával dále a podílel se tak na výchově a výcviku dobrovolných hasičů. Lhostejný mu není ani rozvoj místní části Černovír, kde pomáhá při pořádání kulturněspolečenských akcí.Další ocenění za rok 2011

RNDr. Ladislav Bank

Cena města v oblasti sport

PhDr. Vít Dohnal, CSc.

Cena města v oblasti společenské vědy

prof. PhDr. Mgr. Jiří Fiala, CSc.

Cena města v oblasti literatura

doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

Cena města v oblasti přírodní vědy - medicína

Jana Coufalová

Cena za počin roku 2011 v oblasti hrdinský čin

Kolektiv autorů publikace

Cena za počin roku 2011 v oblasti kultura

Vlastivědné muzeum Olomouc

Cena za počin roku 2011 v oblasti kultura

Katalog 2011 (PDF, 927,57 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech