Cena města v oblasti sport

RNDr. Ladislav Bank

v 50. a 60. letech nejlepší plavec olomouckého regionu, několika násobný přeborník ČSR v plavání, prezident Sportovního klubu Univerzity Palackého Olomouc

* 13. 5. 1940, Olomouc

RNDr. Ladislav Bank se narodil 13. května 1940 v Olomouci. V 50. a 60. letech byl nejlepším plavcem olomouckého regionu, v někdejším Československu se stal několikanásobným přeborníkem a byl také zařazen do reprezentačního výběru. Po ukončení aktivní kariéry se stal důležitou osobou olomoucké univerzity. Zde se od roku 1966 věnoval především oboru Plavání. Prvním působištěm byla Katedra odborné tělesné výchovy Přírodovědecké fakulty UP, následně pak Pedagogická fakulta a Fakulta tělesné kultury, kde patřil k jedněm z iniciátorů jejího vzniku. V Akademickém senátu FTK byl nejdříve jako člen, poté byl 3x zvolen jeho předsedou. Byl také několikaletým členem Akademického senátu UP a předsedou jeho ekonomické komise. Od roku 1990 zastává funkci prezidenta Sportovního klubu UP Olomouc (naposledy zvolen v roce 2011).

Ladislav Bank byl iniciátorem převodu krytého bazénu do majetku města Olomouce, dále také spoluiniciátorem zřízení Střediska vrcholového sportu – mládež (SVS-M) v Olomouci (sekce plavání, vodní slalom a volejbal – mj. zde vykonával i funkci zástupce vedoucího).

Kromě své rozsáhlé činnosti v oblasti plavání se věnoval také expedicím (účastník výprav do Asie, sjetí severských mongolských řek až do ruského Bajkalu, pramenných toků Obu, vedl také první českou výpravu k pramenům Leny). Je též autorem vysokoškolské učebnice Plavecký výcvik (Olomouc, Univerzita Palackého 1991) a vedoucím několika studentských prací.

Průběžně byl oceněn bronzovou, stříbrnou a zlatou medailí UP, čestným uznáním a ke svým 70. narozeninám obdržel odznak ČSTV. Ve stejný rok (2010) při příležitosti 100. výročí vysokoškolského sportu obdržel v pražském Klementinu Medaili za zásluhy o rozvoj vysokoškolského a univerzitního sportu.Další ocenění za rok 2011

PhDr. Vít Dohnal, CSc.

Cena města v oblasti společenské vědy

prof. PhDr. Mgr. Jiří Fiala, CSc.

Cena města v oblasti literatura

doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

Cena města v oblasti přírodní vědy - medicína

Jan Šťota

Cena města v oblasti jiné

Jana Coufalová

Cena za počin roku 2011 v oblasti hrdinský čin

Kolektiv autorů publikace

Cena za počin roku 2011 v oblasti kultura

Vlastivědné muzeum Olomouc

Cena za počin roku 2011 v oblasti kultura

Katalog 2011 (PDF, 927,57 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech