Cena za počin roku 2017

Bc. Jan Žůrek

za vedení souboru Divadla na cucky a za projekt revitalizace objektu a následné otevření stálé scény v centru Olomouce

Bc. Jan Žůrek (*1984) je ředitelem obecně prospěšné společnosti DW7, která provozuje Divadlo na cucky, Galerii XY, komunitní zahradu Za()hrada a pořádá mezinárodní festival Divadelní Flora.

Na Univerzitě Palackého v Olomouci studoval divadelní vědu a fi lozofi i. Aktivně se pohybuje na scéně českého i zahraničního divadla i tance, což zúročuje v práci dramaturga festivalu Divadelní Flora. V minulosti úzce spolupracoval také s řadou dalších festivalů, jako byly Týden improvizace, Letní filmová škola v Uherském Hradišti a Divadelní svět Brno. Byl členem dramaturgické rady networku Nová síť a Divadelního ústavu – Institutu umění. V současné době působí například v porotě Ceny Marka Ravenhilla, která oceňuje česká divadla v oblasti inscenování současné dramatiky, a také v grantové komisi Ministerstva kultury pro export českého umění do zahraničí. V roce 2017 byl zvolen místopředsedou rady Asociace nezávislých divadel.

Za dobu svého působení na olomoucké kulturní scéně stál za mnoha občanskými i komunitními aktivitami a iniciativami. Jedním z posledních a dosud nejvýraznějších projektů bylo otevření kulturního centra na olomouckém Dolním náměstí. Místo, kde se spojují divadelní sál, zkušebna, galerie, kavárna, knihkupectví i potřebné zázemí, naplno ožilo na podzim roku 2017. Sídlí zde Divadlo na cucky, které vedle vlastní tvorby soustavně prezentuje špičkové české i zahraniční umělce. Kromě aktivit zaměřených na širokou veřejnost pořádá toto centrum také workshopy pro děti Malí a na cucky, kurz pro teenagery Studio na cucky či dramatický kurz SENior, čímž prostor propůjčuje aktivitám všech generací.Další ocenění za rok 2017

Mons. Josef Hrdlička

Cena za kulturní a duchovní povznesení společenského a církevního života ve městě

Jaroslav Hutka

Cena za reprezentaci města a šíření demokracie

Jaroslav Jurka

Cena za dlouholetou sportovní činnost

prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.

Cena v oblasti věda a výzkum

doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc.

Cena v oblasti věda a výzkum

PhDr. Arnošt Skoupý, CSc.

Cena města v oblasti jiné

Vojenská nemocnice Olomouc

Cena města v oblasti jiné

Nakladatelství Fontána

Cena za počin roku 2017

Mgr. Šimon Pelikán

Cena za počin roku 2017

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Cena za počin roku 2017

Katalog 2017 (PDF, 736,90 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech