Cena za počin roku 2017

Nakladatelství Fontána

za přípravu a vydání obrazové publikace Milena Valušková Fotografie 1971–2017

Obrazová publikace Milena Valušková Fotografie 1971–2017 představuje výběr fotografií olomoucké fotografky Mileny Valuškové (*1947) od roku 1971 až po současnost. Knihu vydalo olomoucké nakladatelství Fontána ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc a její vydání podpořilo Ministerstvo kultury České republiky, Olomoucký kraj a statutární město Olomouc. Vyšla k životnímu jubileu fotografky u příležitosti výstavy, která byla k vidění v Muzeu umění Olomouc od června do října 2017.

Publikace mapuje vývoj a profesní kariéru fotografky a je členěna do tří kapitol – Tichá místa, Rozhovor a Život v datech. Najdete v ní spoustu fotografií v černobílém i barevném provedení a doprovodné texty z pera kurátorky výstavy Štěpánky Bieleszové, které jsou jak v češtině, tak v angličtině. Poslední zmiňovaná kapitola obsahuje bibliografii.

Tvorba Mileny Valuškové se rozprostírá od dokumentu až po mnohovrstevnaté krajinné studie. Představuje i snová, technicky komplikovaná zátiší. Autorčina tvorba se vyznačuje prací se světlem v krajině, typické jsou pro ni snímky keřů, travin, větví a stromů akcentujících přirozené linie a organické tvary. Ve svých fotografických souborech ráda pracovala také s překrýváním negativů nebo s fotogramy, stínovými obrazy vytvářenými slunečním světlem bez pomoci fotoaparátu. Publikace ale mapuje také Valuškové dokumentární fotografie, např. záběry z oslav Prvního máje v roce 1978, ale také obsáhlý soubor ze života dožívajících obyvatel dělnické kolonie ve Štěpánově.

Nakladatelství a knihkupectví Fontána, jehož majitelem je Ing. Jiří Švarc, působí v Olomouci již od roku 1990. Publikace je již pátá, kterou nakladatelství ve spolupráci s Milenou Valuškovou vydalo. Tituly jsou tematicky vázány na autorčin rodný kraj – Olomoucko – krajinné imprese, Průvodce po tajemstvích hradů s textem Ireny Šindlářové, výpravná obrazová publikace Olomouc a Třináct zastavení v moravské krajině.

Oceněná publikace není ovšem jediná, kterou nakladatelství Fontána z oblasti výtvarného umění realizovalo. Byly to například publikace o významné výtvarné skupině Šmidrové: Jednou Šmidrou, Šmidrou navěky s textem Věry Jirousové a Jindřich Štreit – (ne)známé fotografie 1978–1989.Další ocenění za rok 2017

Mons. Josef Hrdlička

Cena za kulturní a duchovní povznesení společenského a církevního života ve městě

Jaroslav Hutka

Cena za reprezentaci města a šíření demokracie

Jaroslav Jurka

Cena za dlouholetou sportovní činnost

prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.

Cena v oblasti věda a výzkum

doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc.

Cena v oblasti věda a výzkum

PhDr. Arnošt Skoupý, CSc.

Cena města v oblasti jiné

Vojenská nemocnice Olomouc

Cena města v oblasti jiné

Mgr. Šimon Pelikán

Cena za počin roku 2017

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Cena za počin roku 2017

Bc. Jan Žůrek

Cena za počin roku 2017

Katalog 2017 (PDF, 736,90 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech