Cena v oblasti věda a výzkum

prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.

lékař, profesor Kliniky zubního lékařství LF UP v Olomouci, jako první v tehdejším východním bloku zavedl v roce 1969 na olomoucké stomatologické klinice fixní ortodontické aparáty

* 3. 8. 1965, Kolín

Milan Kamínek se narodil v roce 1938 v Kolíně. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a je předním českým odborníkem v oblasti ortodoncie, která se zabývá studiem, nápravou a prevencí vad v postavení zubů a čelistí. Díky němu se u nás zavedla léčba fixními ortodontickými aparáty, lidově rovnátky, již v roce 1969. MUDr. Kamínek se inspiroval při svých studijních pobytech v Dánsku a byl prvním, kdo podobnou praxi v tehdejším Československu zavedl.

Působil jako vedoucí oddělení a v letech 1991–1993 jako přednosta II. stomatologické kliniky v Olomouci, v letech 2002–2003 byl prezidentem Evropské ortodontické společnosti.

Dostalo se mu uznání v podobě řady univerzitních, národních i mezinárodních ocenění. Je čestným členem České ortodontické společnosti, Polské ortodontické společnosti, Slovenské ortodontické společnosti a člen-korespondent Německé společnosti pro čelistní ortopedii. Mimoto je prvním českým stomatologem, který byl jmenován členem The Royal College of Surgeons of England. Česká stomatologická komora ocenila jeho přínos titulem Osobnost české stomatologie a Univerzita Palackého v Olomouci Cenou Františka Palackého.

Milan Kamínek zásadně ovlivnil rozvoj ortodontického odvětví stomatologie nejen u nás, ale i ve střední Evropě, neboť Československo se stalo první zemí východoevropského bloku, kde se s fixními aparáty začalo systematicky pracovat, učit o nich a školit v práci s nimi také další odborníky z okolních zemí.

Tento typ rovnátek je účinnější než ten snímací a využívá se dodnes po celém světě. Jejich největší rozmach u nás nastal v 80. letech, to se ale ještě používaly odlišné materiály, např. plastická hmota. Dnes jsou dostupné nejrůznější verze fixních aparátů, mimo jiné s kovovými nebo keramickými zámky.

MUDr. Kamínek je v ortodoncii činný dodnes, působí na Klinice zubního lékařství Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci. Jako vedoucí specializační přípravy oboru ortodoncie na ortodontickém oddělení trvale prosazuje náročné specializační školení pro skupinu specializantů podle vzorového programu Evropské ortodontické společnosti. Tento systém vzdělávání započal pod jeho vedením v roce 1994, čímž se Olomouc stala prvním pracovištěm v oboru ze všech zemí bývalého socialistického bloku. Od roku 2008 usilovalo ortodontické oddělení o potvrzení příkladného plnění vzorového specializačního programu. Po náročném prověřování, které zahrnovalo i návštěvu dvou zahraničních assessorů, bylo oddělení přijato do elitního společenství šestadvaceti evropských pracovišť. Z někdejších zemí východního bloku je tam zatím jediné.

Pod vedením prof. Kamínka byla v roce 2014 vydána zatím nejnovější česká učebnice ortodoncie, na které spolu s kolektivem autorů pracoval dlouhých deset let.Další ocenění za rok 2017

Mons. Josef Hrdlička

Cena za kulturní a duchovní povznesení společenského a církevního života ve městě

Jaroslav Hutka

Cena za reprezentaci města a šíření demokracie

Jaroslav Jurka

Cena za dlouholetou sportovní činnost

doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc.

Cena v oblasti věda a výzkum

PhDr. Arnošt Skoupý, CSc.

Cena města v oblasti jiné

Vojenská nemocnice Olomouc

Cena města v oblasti jiné

Nakladatelství Fontána

Cena za počin roku 2017

Mgr. Šimon Pelikán

Cena za počin roku 2017

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Cena za počin roku 2017

Bc. Jan Žůrek

Cena za počin roku 2017

Katalog 2017 (PDF, 736,90 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech