Cena za počin roku 2017

Vlastivědné muzeum v Olomouci

za uspořádání výstavy František Josef I. v Olomouci

Celý název výstavy, která byla k vidění v sále sv. Kláry Vlastivědného muzea v Olomouci na přelomu let 2016 a 2017, je František Josef I. v Olomouci: Výstava ke 100. výročí úmrtí císaře. Za jejím uspořádáním stojí tým pracovníků Vlastivědného muzea v Olomouci s kurátorkou Markétou Dolákovou. Díky dvojjazyčnému zpracování byla výstava přístupná nejen pro česky, ale i pro německy mluvící zájemce. Expozice vznikla také díky rozsáhlé spolupráci s kulturními institucemi v Rakousku, kterou zprostředkovalo Velvyslanectví České republiky ve Vídni.

Výstava poskytla vzácnou příležitost poznání doby za císaře pána, jak ji prožívala hanácká metropole, a alespoň částečně splatila pomyslný dluh Olomoučanů vůči ‚stařičkému mocnáři’, za jehož panování město zažívalo nebývalý rozkvět. Byla to právě Olomouc, kde se v trůnním sále Arcibiskupského paláce v roce 1848 ujal tehdy osmnáctiletý arcivévoda František Josef vlády a od té doby se mohl zvát císařem Františkem Josefem I. Po několik měsíců odsud nový monarcha také panoval celé říši. Středem panovníkova zájmu se Olomouc stala poté ještě několikrát.

Ovšem kromě průběhu a podoby arcivévodových a později císařových návštěv výstava přibližovala také to, jaká místa ve městě navštívil nebo jakým způsobem zde trávil volný čas. V expozici se objevily nejrůznější autentické exponáty, např. unikátní soubor mozaik, který byl používán k osvětlení nočního města, nebo předměty z osobního majetku císaře jako císařův dětský stolek či jeho maršálská uniforma. Nechyběly ani památeční předměty – pero, kterým se císař v Olomouci podepsal, nebo terč, do kterého vystřelil.

Neméně zajímavým doplněním výstavy byly kromě komentovaných prohlídek a podrobného katalogu také interaktivní koutky pro děti i dospělé nebo cyklus doprovodných přednášek, na nichž hostoval např. prof. Karl Vocelka z Vídeňské univerzity. O významu Olomouce v životě císaře pojednávaly také edukační programy pro základní i střední školy přímo z dílny Vlastivědného muzea. Ve výtvarné dílně Kotilion pro každý den si zase zájemci z řad veřejnosti mohli vyrobit vlastní květinovou brož.Další ocenění za rok 2017

Mons. Josef Hrdlička

Cena za kulturní a duchovní povznesení společenského a církevního života ve městě

Jaroslav Hutka

Cena za reprezentaci města a šíření demokracie

Jaroslav Jurka

Cena za dlouholetou sportovní činnost

prof. MUDr. Milan Kamínek, DrSc.

Cena v oblasti věda a výzkum

doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc.

Cena v oblasti věda a výzkum

PhDr. Arnošt Skoupý, CSc.

Cena města v oblasti jiné

Vojenská nemocnice Olomouc

Cena města v oblasti jiné

Nakladatelství Fontána

Cena za počin roku 2017

Mgr. Šimon Pelikán

Cena za počin roku 2017

Bc. Jan Žůrek

Cena za počin roku 2017

Katalog 2017 (PDF, 736,90 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech