Cena za počin roku 2015

Divadlo Tramtarie

za vydání Almanachu k 10. výročí založení divadla Tramtarie a nastudování inscenací Kabaret nahatý Shakespeare a Růže pro Algernon

Divadlo Tramtarie zahájilo svoji činnost v roce 2005. Začínalo jako studentské amatérské. U jeho zrodu stály dvě hlavní osobnosti, které jako jediné absolvovaly celý vývoj divadla až do dneška. Jsou to ředitelka Petra Němečková a umělecký šéf Vladislav Kracík.

Parta mladých nadšených studentů zde na začátku pracovala úplně zadarmo, svoji koncepci a poetiku hledali za pochodu. Několikrát také změnili prostory. Začínali v hodolanském divadle, poté proběhla jedna sezona v Divadle hudby, v říjnu 2006 pak trvale zakotvili ve Slovanském domě. Postupně začali zvát profesionální hostující režiséry i herce, vyhraňuje se poetika, přibývají pravidelní návštěvníci, se svými inscenacemi vyjíždějí také po celé České republice a hrají na různých festivalech. V roce 2011 se proto rozhodli, že přistoupí k profesionalizaci divadla. Bylo potřeba sehnat víc peněz, zvát více profesionálních hostů a zavést profesionální provoz. Náročný proces trval asi tři roky. Nyní je divadlo plně profesionální. Úskalí, kterými divadelníci museli během let projít, popisuje Almanach vydaný ve spolupráci s Divadelní vědou Univerzity Palackého. Ten vyšel loni k desátým narozeninám Tramtarie.

Jak tedy vypadá Divadlo Tramtarie dnes a čím je typické? Zaměřuje se na autorskou dramaturgii, současné autory či moderní zpracování klasických titulů. Důležitou dramaturgickou linií je uvádění pohádek pro rodiče s dětmi. S nimi pořádá Tramtarie zájezdová představení po celé republice, ale i do zahraničí. Za rok jich absolvuje přes 200.

Největší zájem u diváků vzbudila inscenace I na Batmana občas padne smutek. Mezi další divácké hity patří například Psycho, Druhý život Veroniky, Kabaret nahatý Shakespeare nebo Růže pro Algernon. Jevištní poetika Tramtarie vychází z oblasti rozhraní filmové a divadelní řeči. Mezi typické rysy divadla patří využití filmových projekcí, rychlý způsob vyprávění, epizodická struktura či rychlý střih. Důraz je kladen především na kreativní autorské přístupy.

Ve vlastní produkci uvádí divadlo Tramtarie čtyři divadelní premiéry za sezonu, inscenace jsou pravidelně každý měsíc reprízované, dosahují desítek repríz. V prostorech Tramtarie se koná přibližně 15 akcí za měsíc, výjezdů po celé republice uskuteční soubor asi 20 za měsíc.

Divadlo Tramtarie si průběžně získalo stabilní pozici v kulturním prostředí města Olomouce a výborné renomé. Svými inscenacemi oslovuje široké publikum různého věku, o čemž svědčí i fakt, že má vyprodáno dlouho dopředu.Další ocenění za rok 2015

Mgr. Robert Balogh, ArtD.

Cena v oblasti kultura

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC, dr. h.c.

Cena v oblasti věda a výzkum

PhDr. Tomáš Hrbek

Cena v oblasti jiné

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Cena v oblasti věda a výzkum

Bc. Ján Kadlec

Cena v oblasti jiné

PaedDr. Jaroslav Vraštil, Ph.D.

Cena v oblasti kultura

Ivo Krčmář

Cena za počin roku 2015

Katalog 2015 (PDF, 3,18 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech