Cena v oblasti věda a výzkum

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC, dr. h.c.

chemik a pedagog

* 21. 10. 1946, Přerov

Profesor Pavel Hobza se narodil 21. 10. 1946 v Přerově. V roce 1969 promoval na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Po absolvování vědecké aspirantury v Ústavu fyzikální chemie ČSAV musel z politických důvodů Akademii opustit a více než deset let strávil na Institutu hygieny a epidemiologie v Praze. Do ČSAV se vrátil v roce 1986.

V současné době působí na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Je profesorem na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Palackého, působí v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Byl také hostujícím profesorem na Université de Montréal a Technische Universität München. V roce 2000 se stal vedoucím Centra komplexních molekulových systémů a biomolekul a v roce 2005 vedoucím Centra biomolekul a komplexních molekulových systémů. Přednáší na mezinárodních konferencích a univerzitách po celém světě.

Pavel Hobza se zabývá výpočetní a teoretickou chemií. Věnuje se nekovalentním interakcím a vazbám a jejich rolím v přírodních vědách. Jeho nejpodstatnějším vědeckým počinem je objev nepravé vodíkové vazby. Tento objev zcela zásadně ovlivnil chemii a změnil učebnice.

Profesor Hobza je nejcitovanějším českým vědcem současnosti a jako jediný olomoucký vědec je zařazen na seznam nejcitovanějších vědců světa. Jeho práce byly citovány více než 30tisíckrát. V roce 2008 se stal laureátem hlavní ceny Česká hlava. Je členem Učené společnosti ČR a britské Královské společnosti chemické a redakčních rad 5 evropských a českých chemických časopisů.

Velký přínos pana Hobzy však nespočívá pouze ve vědeckém bádání a důležitých chemických objevech. Významná je i jeho činnost pedagogická. Svým zápalem pro obor se snaží inspirovat i mladé badatele. Své studenty umí nadchnout a motivovat. To potvrzují jak sami jeho posluchači, tak například také oblíbenost jeho pravidelného cyklu přednášek Současná chemie, na něž zve nejrůznější hosty z oblasti vědy. Ty si chodí poslechnout nejenom studenti chemie.

Volný čas tráví profesor Hobza nejraději s rodinou a rybařením.Další ocenění za rok 2015

Mgr. Robert Balogh, ArtD.

Cena v oblasti kultura

PhDr. Tomáš Hrbek

Cena v oblasti jiné

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Cena v oblasti věda a výzkum

Bc. Ján Kadlec

Cena v oblasti jiné

PaedDr. Jaroslav Vraštil, Ph.D.

Cena v oblasti kultura

Divadlo Tramtarie

Cena za počin roku 2015

Ivo Krčmář

Cena za počin roku 2015

Katalog 2015 (PDF, 3,18 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech