Cena v oblasti věda a výzkum

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

lékař, vědec a pedagog

* 4. 12. 1947, Olomouc

Profesor Karel Indrák se narodil 4. 12. 1947 v Olomouci. Je jednou z nejvýraznějších osobností olomoucké medicíny, je uznávaným lékařem, vědcem i pedagogem. Významně se zasloužil o vznik a rozvoj hematologie v Olomouci.

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého, získal dvě atestace z vnitřního lékařství, atestace z hematologie a transfuzního lékařství a klinické onkologie, profesorem byl jmenován v roce 1997.

Ve Fakultní nemocnici Olomouc pracuje od roku 1972, od roku 1985 až do roku 2014 jako přednosta nejprve Oddělení klinické hematologie a později Hemato-onkologické kliniky. Absolvoval řadu odborných stáží po celé Evropě, v 90. letech byl na dlouhodobých stážích v USA a ve Velké Británii. Byl expertem Rady Evropy, v letech 1994–2006 předsedou České hematologické společnosti ČLS JEP a v letech 2006–2010 jejím místopředsedou.

Mezi jeho největší vědecké úspěchy patří objev hemoglobinů Olomouc, Haná a Hradec Králové a identifikace beta talasemických mutací, o kterých se do té doby myslelo, že se zde nevyskytují, u více než 300 osob v české a slovenské populaci. Publikoval více než 300 oborných prací a přednesl na 500 přednášek, velkou část v zahraničí. Je autorem šesti monografií. Karel Indrák působí v redakčních radách několika odborných časopisů.

V roce 1994 dosáhl vědecké hodnosti doktora věd (DrSc.), byl hlavním řešitelem 7 grantů a spoluřešitelem 20 grantů Grantové agentury ČR. Od roku 1987 je také iniciátorem a prezidentem pravidelného každoročního největšího hematologického kongresu s mezinárodní účastí s nejdelší tradicí v ČR – Olomouckých hematologických dnů, které letos dovrší již 30. ročník. Je zakladatelem a prvním předsedou nadace Haimaom na podporu nemocných po transplantaci kostní dřeně. Je zakladatelem celonárodního registru ALERT (1996), registru na diagnostiku a léčbu akutních leukémií v ČR. Roku 2002 založil a dlouhodobě vedl mezinárodní registr CAMELIA, registr pro nemocné s chronickou myeloidní leukemií.

Během své kariéry dovedl ke specializační atestaci z hematologie a transfuzního lékařství více než 20 lékařů a vychoval 4 docenty, 3 profesory a více než 20 Ph.D.Další ocenění za rok 2015

Mgr. Robert Balogh, ArtD.

Cena v oblasti kultura

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC, dr. h.c.

Cena v oblasti věda a výzkum

PhDr. Tomáš Hrbek

Cena v oblasti jiné

Bc. Ján Kadlec

Cena v oblasti jiné

PaedDr. Jaroslav Vraštil, Ph.D.

Cena v oblasti kultura

Divadlo Tramtarie

Cena za počin roku 2015

Ivo Krčmář

Cena za počin roku 2015

Katalog 2015 (PDF, 3,18 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech