Cena za počin roku 2015

Ivo Krčmář

za záchranu života

Práce operátora kamerového systému městské policie může lidem zachránit život. Důkazem toho je výborný zásah pana Ivo Krčmáře, který dokázal včas rozpoznat vážnost situace a rychle zareagoval. Jeho pozornost upoutala téměř nepatrná skvrnka v kolejišti mezi zastávkami Olomouc město a Olomouc Hejčín, v níž po přiblížení kamery rozpoznal ženu. Ta ležela v kolejišti a marně se pokoušela vstát. Pan Krčmář ihned informoval operačního pracovníka městské policie, který na místo bleskově vyslal nejbližší hlídku. Současně byl vyrozuměn výpravčí Českých drah, který v tomto úseku zastavil provoz. Hlídka pomohla starší ženě opustit koleje. Žena policistům poté vysvětlila, že v místě, kde není povoleno přecházet, upadla a nemohla vlastními silami vstát.

Ivo Krčmář pracuje na pozici operátora kamerového systému olomoucké městské policie pět let. Náplní jeho práce je monitorování bezpečnostní situace, odhalování protiprávního jednání, ale třeba i ochrana zdraví a života. Operátor musí mít nejen dokonalou znalost místních poměrů, ale také znalost způsobů páchání trestné činnosti. Mezi základní předpoklady podle Ivo Krčmáře dále patří schopnost dlouhodobé pozornosti, soustředění a taktéž dobré rozlišovací schopnosti. V neposlední řadě musí umět dokonale vyhodnotit situaci a v případě potřeby urychleně konat. Nezbytná je však i intuice, neboť jsou situace, kdy například ve snížené viditelnosti nebo velké vzdálenosti musí operátor některé skutečnosti „vycítit“.

Kamerový systém v Olomouci funguje od roku 1997. Jeho hlavním záměrem je zvýšení bezpečnosti občanů na zvlášť rizikových místech. Největší počet kamerových bodů je soustředěn do centra města. Možnost využívání monitorovací techniky výrazně zvyšuje efektivitu výsledné činnosti strážníků v terénu při dohledu nad veřejným pořádkem a dopravní problematikou. V současné době kamery obsluhuje šest stálých pracovníků v nepřetržitém¨provozu.Další ocenění za rok 2015

Mgr. Robert Balogh, ArtD.

Cena v oblasti kultura

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC, dr. h.c.

Cena v oblasti věda a výzkum

PhDr. Tomáš Hrbek

Cena v oblasti jiné

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

Cena v oblasti věda a výzkum

Bc. Ján Kadlec

Cena v oblasti jiné

PaedDr. Jaroslav Vraštil, Ph.D.

Cena v oblasti kultura

Divadlo Tramtarie

Cena za počin roku 2015

Katalog 2015 (PDF, 3,18 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech