Cena města Olomouce za boj proti totalitě

Mgr. Milan Hořínek, Ph.D.

pedagog, spolutvůrce obnovené samosprávy města, prezident Lions clubu Olomouc

* 6. 7. 1937, Olomouc
† 25. 10. 2014, Olomouc


Další ocenění za rok 2007

MUDr. Libor Gronský

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění a hudba

Alois Kaňkovský

Cena města Olomouce v oblasti sport

prof. PhDr. Oldřich Králík, DrSc.

Cena města Olomouce v oblasti literatura, in memoriam

MgA. Milena Valušková

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

RNDr. Vladimír Žůrek

Cena města Olomouce v oblasti hudba

Katalog 2007 (PDF, 916,54 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech