Cena města Olomouce v oblasti publicistika

Rostislav Czmero

novinář

* 7. 12. 1926, Kralice na Hané
† 23. 2. 2002, Olomouc

Po vyučení strojním zámečníkem působil od roku 1945 v Libině v pobočce šumperského Moravolenu, kde pracoval i v závodním časopisu. V roce 1953 nastoupil do redakce Stráže lidu v Olomouci. Určité časové období pracoval ještě v redakcích Nové svobody a Nového Přerovska. Svou předsrpnovou novinářskou dráhu končil tam, kde začal, ve Stráži lidu. Z politických důvodů musel v roce 1969 redaktorské místo opustit. Působil potom ve Službách veřejnosti Olomouc jako vedoucí sítotisku až do roku 1986, kdy odešel do důchodu.

V letech 1969, 1970 a 1971 byl odpovědným redaktorem Hanáckého kalendáře, který vydávala firma Rios Brno. Ihned po listopadu 1989 se zapojil do novinářské činnosti. Byl u zakládání Hanáckých novin, Pulsu a Hanáckého kurýra. Od roku 1992 se objevovaly jeho články věnované literárním osobnostem, folklóru, vlastivědě a dalším zajímavostem z regionu pravidelně v ročence Rok na Hané. Byl stálým přispěvovatelem časopisu Mosty, dopisoval také do Nového Přerovska, Prostějovského týdne, Svobody a Olomouckého dne.

V roce 1999 si jmenovaný připomněl padesátiletou žurnalistickou činnost.Další ocenění za rok 2001

Václav Burian

Cena města Olomouce v oblasti historie, in memoriam

Mgr. Květoslava Hegrová, roz. Pichnerová

Cena města Olomouce v oblasti sociální a charitativní činnosti

OPraem., Mgr. Jakub Karel P. Berka

Cena města Olomouce v oblasti kulturní a duchovní činnosti

doc. RNDr. Vladimír Panoš, CSc.

Cena města Olomouce za celoživotní činnost v oblasti přírodní vědy

PaedDr. Miloslav Stibor

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

prof. PhDr. Milan Togner

Cena města Olomouce v oblasti historie umění

Katalog 2001 (PDF, 626,15 KB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech