Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc.

biolog, pedagog

* 3. 5. 1928, Olomouc

Narozen 3. 5. 1928 v Olomouci. Emeritní přednosta Ústavu biologie LF UP v Olomouci je s obnovenou olomouckou univerzitou svázán již od r. 1947, kdy začal studovat tzv. bienium přírodních věd. Po absolutoriu biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně se vrátil do Olomouce, kde se stal asistentem Ústavu biologie LF UP. Na tomto ústavu byl zaměstnán až do odchodu do penze.

V lékařském prostředí spojil své zájmy a zkušenosti se zaměřením fakulty a založil již v padesátých letech „olomouckou školu“ lékařské mykologie, zabývající se biologií původců mykotických onemocnění u člověka. V této oblasti výzkumu působil po celý život a publikoval přes dvě stě původních vědeckých prací z epidemiologie, fyziologie, cytologie i genetiky patogenních hub. Jeho práce měla i praktická využití, když vyústila v zavedení výroby avirulentní vakcíny proti trichofytóze skotu, která se velmi osvědčila.

V Olomouci organizoval řadu vědeckých konferencí a celostátních seminářů k aktuálním otázkám oboru. Mnoho let působil ve výborech vědeckých společností a redakčních radách odborných časopisů tuzemských i zahraničních. Prof. Hejtmánek usilovně a s láskou k oboru pracoval také v období 1969–1989, kdy mu bylo znemožněno zastávat významnější vědecké a pedagogické funkce na fakultě a osobně spolupracovat s kolegy z demokratických zemí.

Za dlouhá léta působení na vysoké škole se stal významným a uznávaným pedagogem, proslulým skvělými přednáškami i velkými nároky při zkoušení, ale především schopností soustředit kolem sebe talentované studenty s hlubším zájmem o obor, kterým umožnil zahájení vlastní vědecké práce. V jeho laboratoři začínalo mnoho badatelů v oblasti biomedicíny, kteří se dnes těší značnému renomé v tuzemsku i ve světě. Trvalý zájem o problematiku výuky biologie jej přivedl do čela pedagogické komise při Hlavním výboru Československé biologické společnosti, kde působil řadu let; je čestným členem ČSBS, Československé společnosti mikrobiologické a Slovenské společnosti mykopatologické. Je autorem či spoluautorem řady vysokoškolských skript a učebnic dodnes užívaných.

Po listopadu 1989 se mohl vrátit do čela Ústavu biologie LF UP, kde působil již v letech 1962 až 1974. Vykonal poté ještě mnoho záslužné práce pro rozvoj ústavu v nových podmínkách a angažoval se i na úrovni celé univerzity jako její prorektor, člen vědeckých rad apod. I v současnosti je obci učitelů a studentů UP znám jako dlouholetý předseda redakční rady univerzitního časopisu Žurnál UP, kde články podepsané jeho jménem často provokují k zamyšlení, ale také aktivní snaze pro zlepšení situace na vysokém učení. V roce 2009 obdržel medaili MŠMT I. stupně. za dlouhodobé vynikající působení v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Pozitivní ohlas u olomoucké veřejnosti měly také výstavy jeho vědeckých mikro a makrofotografií.

Prof. Hejtmánek je člověk mimořádně širokého rozhledu a zájmů, oddaný vědě, pevných morálních zásad a otevřeného jednání. To mu umožnilo udržet si čistý morální profil v nelehkých dobách, ale též získat přirozenou autoritu mezi českými biology všech generací.Další ocenění za rok 2008

prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

Stanislav Macura

Cena města Olomouce v oblasti hudba

Lubomír Schneider

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

JUDr. et PhDr. Zdeněk Šprinc, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy, in memoriam

RNDr. Dina Štěrbová

Cena města Olomouce v oblasti sport

Katalog 2008 (PDF, 3,80 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech