Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

prof. RNDr. Vítězslav Bičík, CSc.

pedagog, vědecký pracovník, popularizátor přírodovědeckých poznatků

* 26. 12. 1937, Neplachovice

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého. V roce 1987 byl jmenován univerzitním profesorem pro obor zoologie. V letech 1985–1991 působil ve funkci vedoucího Katedry zoologie a antropologie. Podstatnou část profesního života tvořila vyvážená pedagogická a vědecká práce. Svůj výzkum zaměřil na studium prostorové orientace vyšších obratlovců, na monitoring těžkých kovů v populacích hmyzu ve vztahu k znečištění životního prostředí, na ekologii a taxonomii pestřenek (jeden nový druh byl pojmenován norským badatelem jeho jménem), na studium agresivního chování dutinových hnízdičů, na problematiku hnízdního parazitizmu a na význam jezevců v lesních ekosystémech. O výsledcích své vědecké práce přednášel na mnoha mezinárodních konferencích a sympoziích. Na přírodovědecké fakultě položil základy pro výuku etologie.

Je úspěšným školitelem doktorandů a předsedou státních zkušebních komisí. Od roku 1990 byl pověřen funkcí hlavního redaktora vědeckého sborníku PřF UP. Jeho publikační činnost čítá téměř dvě stovky vědeckých prací, které uveřejnil v domácích i zahraničních časopisech. Je spoluautorem dvou monografií, pěti učebnic biologie pro základní a střední školy a šesti vysokoškolských učebních textů. Je o něm známo, že jako zoolog ovládá velmi dobře i mnohé další biologické obory.

Stál u zrodu a realizace první Mezinárodní biologické olympiády, která se uskutečnila na Přírodovědecké fakultě v Olomouci v roce 1990. Jako vedoucí české delegace se poté zúčastnil všech dosavadních 16 mezinárodních biologických olympiád, mezinárodní jury několikrát předsedal a proslavil své univerzitní město Olomouc prakticky na všech kontinentech. Tato jeho činnost je velmi kladně hodnocena také MŠMT ČR.Další ocenění za rok 2005

Jarmila Cásková, roz. Malendová

Cena města Olomouce v oblasti hudby

Rudolf Chorý

Cena města Olomouce v oblasti výtvarné umění

Eliška Junková-Khásová

Cena města Olomouce v oblasti sport

Paul Franz Kling

Cena města Olomouce primátorovi německého partnerského města Nördlingen

prof. PhDr. František Mezihorák, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti společenské vědy

prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti historie

Katalog 2005 (PDF, 1,07 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech