Cena za počin roku v oblasti kultura

Unie výtvarných umělců Olomoucka, zastoupená předsedou Zdeňkem Vackem

realizace výstavy k 20. výročí založení UVUO

Unie výtvarných umělců Olomoucka vznikla z transformovaného Svazu výtvarných umělců v prosinci 1989. Na začátku 90. let měla 70 až 80 členů, dnes jich má kolem stovky ve věku od 30 do 87 let, a to nejen z regionu, ale i z jiných částí republiky a zahraničí. Část umělců z Unie později vytvořila Spolek olomouckých výtvarníků. S Unií dnes spolupracuje skupina mladých umělců X:Y. V současné době je předsedou Zdeněk Vacek.

Unie výtvarných umělců Olomoucka (UVUO) si tak roku 2009 připomněla dvacet let od svého založení. Svou činnost bilancovala na výstavě s názvem Fenomén svobody, která proběhla v období od 9. 12. 2009 do 30. 1. 2010 v olomoucké Galerii G (zde byla zmapována tvorba uplynulých dvaceti let) a Patro (současná práce umělců). Název výstavy byl zvolen s důrazem na vyzvednutí svobody jako základního elementu pro rozvoj uměleckých aktivit a následné veřejné prezentace. Výstava se uskutečnila za podpory Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce.

Vybíralo se zhruba z 200 děl, nakonec expozice představila díla 65 výtvarníků, a to nejen členů UVUO, ale také zahraničních umělců (např. z Itálie, Německa a Rakouska) a hostů z jiných partnerských sdružení. Návštěvníci mohli zhlédnout nejen obrazy, kresby, grafiky, ale i plastiky a sochy.

Společně s výstavou představila Unie i katalog, který připravili Marek Trizuljak, Jiří Hastík a předseda Zdeněk Vacek. Je zde shrnuta dosavadní činnost UVUO a čtenáři v něm mohou najít také velké množství fotografií.Další ocenění za rok 2009

prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

Mgr. Eva Kacanu

Cena města Olomouce v oblasti sport

Hana Maciuchová

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

MUDr. Milan Brázdil

Cena za počin roku v oblasti hrdinský čin

Muzeum umění Olomouc

Cena za počin roku v oblasti kultura

Ing. Lubomír Pešák

Cena za počin roku v oblasti jiné

Katalog 2009 (PDF, 1,05 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech