Cena za počin roku v oblasti kultura

Muzeum umění Olomouc

retrospektivní výstava Skleník + Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury

Ve dnech 26. 11. 2009 – 4. 4. 2010 probíhala v Muzeu umění výstava Skleník s podtitulem Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury, která měla za cíl shromáždit a představit doklady toho, co se v rámci olomoucké výtvarné kultury normalizačního období jeví jako nejdůležitější ve všech oblastech umění (malířství, sochařství, kresba, grafika, fotografie, architektura, užité umění, samizdat). Její název má několik významů – jednak cituje jeden z tehdejších obrazů Oldřicha Šembery, jednak chce navodit představu dusného a uzavřeného světa normalizace. Expozice navazovala na výstavu z roku 1988 Oznámení o Ikarově letu, která byla zaměřena na výtvarnou kulturu 50. a 60. let.

V době, kterou byla výstava vymezena – tedy konec Pražského jara – 21. srpen 1969 a 17. listopad 1989, se umění rozdělilo na oficiální, polooficiální a neoficiální (underground). Pro vývoj umění 70. a 80. let měla největší význam scéna polooficiální (šedá zóna). Proto Muzeum umění věnovalo této oblasti největší prostor.

Rozštěpení proběhlo i v rámci prostorového uspořádání výstavy – v Salonu muzea bylo umístěno oficiální umění, v Trojlodí ostatní díla. Organizátoři se zaměřili na autory, kteří tvořili mezi obdobím šedesátých let a normalizací (např. Petr Brauner, Tomáš Černoušek, Slavoj Kovařík a další), dále se zaměřili na olomouckou kresbu v 80. letech (Vladimír Havlík, Oldřich Šembera). Třetím tématem byla tzv. olomoucká groteska (např. Ondřej Michálek, Miroslav Koupil aj.).

Výstavu, která představila tvorbu téměř 70 autorů prostřednictvím 180 exponátů a velkého množství dokumentačního materiálu (fotodokumentace veřejných zakázek, plakáty, dobové katalogy, samizdat, fotky z listopadu 1989) doprovázela obsáhlá doprovodná publikace, která v rámci 12 kapitol nabízí souhrnný pohled na dobové peripetie. Kromě bohatých doprovodných ilustrací je zde vylíčena olomoucká výtvarná scéna v letech 1969–1989.

Navíc jsou zde zpracovány vzpomínky pamětníků a rozhovory, encyklopedie vybraných umělců a kulturních zařízení, obsáhlé pojednání o olomouckém samizdatu spolu s jeho soupisem a také kronika vybraných kulturních událostí v Olomouci, Československu i ve světě a spousta dalšího materiálu.Další ocenění za rok 2009

prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.

Cena města Olomouce v oblasti přírodní vědy

Mgr. Eva Kacanu

Cena města Olomouce v oblasti sport

Hana Maciuchová

Cena města Olomouce v oblasti dramatické umění

MUDr. Milan Brázdil

Cena za počin roku v oblasti hrdinský čin

Ing. Lubomír Pešák

Cena za počin roku v oblasti jiné

Katalog 2009 (PDF, 1,05 MB)

Jednotlivé ročníky Ceny města

Dosavadní laureáti v jednotlivých oblastech